INRIKES Om nyanlända och asylsökande ska få ta del av bidrag måste de först bli godkända i en kurs om Sverige. Snart ska regeringen tillsätta en utredning om hur ”Sverigekursen” ska utformas.

Som en del av Tidöavtalets ambitioner för en mer aggressiv integrering av rasfrämlingar vill regeringen och SD införa en särskild ”Sverigekurs” som nyanlända måste gå för att få del av svenska bidrag. Detta säger integrationsminister Johan Pehrson (L) i en intervju med DN.

Den så kallade Sverigekursen kommer dock inte handla så mycket om Sverige och svensk kultur som att ha rätt ”värderingar” enligt en liberal världsbild.

— Som liberaler är vi inte så intresserade av var och hur folk firar jul eller andra högtider. Eller hur man dansar, eller om man äter med bestick eller pinnar. Men när man går mot någonting som angriper grundlagen eller våra värderingar, då blir det ett problem, säger Johan Pehrson.

Snart kommer regeringen att tillsätta en utredning som ska ta reda på hur ”Sverigekursen” ska utformas. DN har fått ta del av förarbetet och där framgår det att frågor som ”jämställdhet, rättsstatens principer, yttrandefrihet och barns rättigheter” kommer att tas upp. Men det handlar också om att invandrarna ska visa lojalitet till stat och myndigheter.

— Om man lägger ihop det så är det inte så svårt att beskriva. Det är att man ställer upp på grundlagen. Det innebär att man pratar svenska och kan ta del av andra kulturella koder. En sådan kod är tillit. Att vi tror att myndigheterna finns till för att de vill oss väl, berättar Pehrson.

Kursen ska avslutas med ett prov. Den som inte kan eller vill klara kursen blir utestängd från alla former av bidrag, förutom försörjningsstöd.

— Det här är ju inte bara ett erbjudande, det ska vara ett krav. Det avslutas med ett prov och du ska klara det, säger Johan Pehrson.