MASSINVANDRINGEN Regeringen meddelade på en pressträff att man fortsätter att driva en stramare migrationslagstiftning. Förslagen syftar till att minska antalet asylsökande till Sverige och inkluderar begränsningar för att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl.

På en pressträff meddelade Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson och migrationsminister Maria Malmer Stenergard att regeringen och partiet fortsätter att stå fast vid en stramare migrationslagstiftning. Enligt Johansson syftar förslagen till att minska antalet asylsökande till Sverige.

Lagförslaget inkluderar också begränsningar för att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen och SD är överens om dessa lagförslag inom ramen för Tidöavtalet, och de betraktas som en del av det ”paradigmskifte” som partierna vill genomföra inom migrationspolitiken.

Åldersgränsen för när ett uppehållstillstånd kan nekas för en make eller sambo kommer att höjas från 18 till 21 år. — Det motsvarar den högsta åldersgräns som tillåts enligt EU-rätten, säger migrationsministern.

Försörjningskravet vid anhöriginvandring kommer också att tillämpas i fler fall. För närvarande finns en frist på tre månader då försörjningskravet inte gäller för flyktingar och personer med ”alternativt skyddsbehov”.

— Den nya huvudregeln innebär att försörjningskravet ska gälla från dag ett för personer med alternativt skyddsbehov, säger migrationsministern.

Samtidigt kommer möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd för barn och vissa vuxna på grund av ”särskilt” ömmande omständigheter att tas bort. Istället kommer det skarpare kravet ”synnerliga” skäl att gälla även för barn.

— Det här var den skrivning som gällde i utlänningslagen mellan 2005 och 2014 och som även migrationspolitiska kommittén föreslog, säger Bäckström Johansson.

Att minska antalet anhöriginvandrare och antalet personer som beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl var åtgärder som migrationsministern redan nämnde vid regeringsskiftet som ”snabba” sätt att åstadkomma paradigmskiftet.

— Det är viktigt att ställa krav på att människor som vill återförenas med sina anhöriga kan försörja dem, eftersom det också bidrar till en bättre integration och snabbare arbetsmöjligheter, säger Maria Malmer Stenergard.