MIGRATIONSVERKET Migrationsverket fick under sommaren i uppdrag att införa återvändandecenter, nu har fem center med 650 platser upprättats. Målet är att det i slutet av 2024 ska finnas cirka 2 000 platser.

I slutet av juni fick Migrationsverket i uppdrag att inrätta återvändandecenter. Migrationsverket har nu fått fem sådana center på plats, dessa finns i Burlöv, Enköping, Malmö, Mölndal och Stockholm. Myndigheten har omvandlat en del av redan befintliga boendeanläggningar, som nu istället har blivit till återvändandecenter.

På dessa center ska personer som fått beslut om utvisning få stöd i att planera sitt återvändande samt återetablering i hemlandet.

Det finns nu totalt 650 platser. I nuläget är 220 platser belagda. Målet är att det i slutet av 2024 ska finnas cirka 2 000 platser. Idag finns det över 26 000 personer i landet som har beslut om utvisning. Enligt Migrationsverket har det ännu gått för kort tid för att kunna dra några långtgående slutsatser angående resultaten av dessa återvändandecenter.

”Men vissa iakttagelser har redan gjorts kring att det underlättar återvändandearbetet när personerna är tillgängliga och vi kan ha en nära dialog”, säger generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Migrationsverket konstaterar att det dock inte finns några incitament för de som ska utvisas att flytta från ett eget boende till ett återvändandecenter. Enligt nuvarande lagstiftning får det inga konsekvenser att tacka nej till en erbjuden plats.