UNDERSÖKNING 86 procent av Nordfronts läsare litar inte på polisen.

En förkrossande majoritet av Nordfronts läsare (85,76 procent) litar inte på svenska poliser, åtminstone har de mindre förtroende för polisen än för människor i allmänhet.

Flest röster fick alternativet Nej, de är mer korrupta och kriminella än vanligt folk (50,43%, 825 röster), följt av Nej, de är inte mer professionella än vanligt folk (35,33%, 578 röster). Knappt 10 procent uppger att de faktiskt litar på polisen, varav endast 2,5 procent anser att poliser är mer tillförlitliga än vanligt folk.

Så här såg Veckans fråga ut:

Polismyndighetens mål är enligt dem själva att ”minska brottsligheten och öka människors trygghet”. Ändå blir det allt vanligare att poliser begår grova brott i sin vardag och överskrider sina befogenheter i sin yrkesutövning – inte minst när det kommer till att bekämpa nationella. Många upplever också att poliser i allmänhet missbrukar makt.

Det nya är att poliskvinnor inleder sexuella relationer med medlemmar ur kriminella invandrargäng och förser dem med information som gör att gängen kan fortsätta bedriva sin skadliga verksamhet. Denna infiltration av Polismyndigheten har gjorts möjlig på grund av att Polismakten både kvoterar in kvinnor och främjar mångkultur. I grunden är politiskt korrekhet viktigare för myndigheten än att ”minska brottsligheten och öka människors trygghet”.

Känner du att du kan lita på poliser idag eller ser du dem som mer korrupta än vanligt folk? Och vad har du för erfarenhet av korrupta och maktmissbrukande poliser? Diskutera gärna i Nordfronts fristående chattgrupp på Telegram.

Litar du på poliser?

  • Nej, de är mer korrupta och kriminella än vanligt folk (50,43%, 825 röster)
  • Nej, de är inte mer professionella än vanligt folk (35,33%, 578 röster)
  • Ja, de är som vanligt folk (7,09%, 116 röster)
  • Jag vet inte (4,65%, 76 röster)
  • Ja, de är bättre än vanligt folk (2,51%, 41 röster)
  • Totalt 1636 röster.

Frågan avslutades 2024-05-05. Det går inte längre att rösta.