POLITIK Sverigedemokraterna är nu större än regeringspartierna tillsammans, enligt den senaste mätningen från Indikator, med starka positioner inom frågor som väljarna prioriterar högst, såsom lag och ordning samt invandring och integration. Moderaterna kämpar däremot med att vinna förtroende för sin politik och har en tydlig fördel endast inom försvarsfrågor.

Enligt den senaste mätningen från opinionsinstitutet Indikator är det tydligt att Sverigedemokraterna har blivit det största partiet i den styrande koalitionen. De har lyckats att positionera sig starkt i frågor som väljarna rankar som de viktigaste: lag och ordning samt invandring och integration.

Moderaterna, å andra sidan, kämpar med att vinna förtroende för sin politik och tycks ha sin huvudsakliga styrka inom försvarsfrågor. Endast inom detta område har de ett starkare förtroende än andra politiska partier.

Opinionschefen hos Indikator, Per Oleskog Tryggvason, nämner att Moderaterna kan se ett möjligt ljus i tunneln om Natofrågan blir mer aktuell och hamnar högre upp på den politiska agendan.

I den senaste mätningen från Indikator är det tydligt att Sverigedemokraterna har tagit täten medan Moderaterna har minskat till 16,1 procent. Sverigedemokraterna är nu större än de tre andra partierna i Alliansen tillsammans.

— För invandringspolitiken har Sverigedemokraterna länge haft ett starkt stöd från väljarna och deras förmåga att koppla den till brottslighet har ytterligare stärkt deras position i denna fråga, säger inrikespolitisk kommentator Fredrik Furtenbach till Ekot.