INRIKES Enligt Tidöavtalet vill regering utreda ifall det går att dra in medborgarskap för personer som har dubbla medborgarskap. Men nu har både justitieministern och SD:s partisekreterare sagt att man även vill kunna göra människor statslösa.

I Tidöavtalet finns flera förslag som ska göra det svårare för utlänningar att få svenskt medborgarskap. Bland annat skriver samarbetspartierna att den som ska få medborgarskap ska kunna svenska, uppfyllt krav på ”hederlig vandel” och även eventuellt deklarera en lojalitetsförklaring till Sverige.

Man skriver också att man vill ta fram förslag som ”innebär att medborgarskap ska kunna återkallas för den med dubbla medborgarskap som begått systemhotande brottslighet eller vars medborgarskap beviljats till följd av oriktiga uppgifter”.

Men nu har både SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson och justitieminister Gunnar Strömmer (M) uttalat att man även vill kunna dra in medborgarskap för personer som bara har ett svenskt medborgarskap.

I ett avsnitt av SD:s webbteveprogram ”Riks” hyllar Bäckström Johansson Storbritannien som lyckats dra in medborgarskap för personer som sedan blivit statslösa. Enligt SD-politikern gäller det framförallt kriminella invandrare och personer som är medlemmar i terrororganisationer som bör ”behandlas som de brottslingar de är”.

— Jag tycker att det är rimligt på motsvarande sätt att Sverige tar stegen för att göra en tydlig skillnad rakt igenom mellan den som kommer till Sverige och sköter sig och den som kommer till Sverige och inte sköter sig.

Under tisdagen fick Bäckström Johansson medhåll av justitieministern, som i en intervju med SR Ekot säger att ska gälla personer som utgör ”en fara för samhället”. Enligt Strömmer är detta förenligt med folkrätten även om FN:s generalförsamling ställt sig bakom ett mål som UNHCR har att ”utrota statslösheten”.

— Det tar sikte på två konkreta situationer. Det ena är när någon har begått allvarliga systemhotande brott, så som terrorism eller annan systemhotande brottslighet. Den andra situationen är när någon har hotat sig till eller mutat sig till ett medborgarskap, eller lämnat falska uppgifter och fått ett medborgarskap, säger Strömmer.

Missnöjda liberaler

Men SD och M:s utspel om att göra människor statslösa har inte tagits emot väl bland alla Tidöpartier. Flera högt uppsatta liberaler har offentligt sågat förslaget.

Liberalernas riksdagsledamot Anna Starbrink skriver i ett mejl till DN att hon finner det hela ”djupt obehagligt”.

”Att göra människor statslösa är att kasta ut människor i en mycket stor osäkerhet. Det hör inte hemma i en anständig demokrati”, skriver hon till DN och fortsätter:

Om någon lyckas lura till sig medborgarskap så måste Sverige skärpa sina kontroller innan man utfärdar medborgarskap. Aldrig göra människor statslösa.

Liberala ungdomsförbundets ordförande Erik Berg kallar tanken om att göra människor statslösa för ”sinnessjukt”.

Även partiledaren Johan Pehrson kontrasignalerar Strömmer och Bäckström Johansson i ett inlägg på X, där han till skillnad från justitieministern hävdar att frågan inte tas upp i den pågående utredningen om att dra in medborgarskap.