INRIKES Både Moderaterna och Sverigedemokraterna gick till val med löftet om att kraftigt minska invandringen. När statstik från Migrationsverket granskas, visar det sig att invandringen faktiskt har ökat under Tidö-partiernas styre.

När statsminister Ulf Kristerssons regering tillträdde efter det förra valet lovade man förändring efter åren med Socialdemokratiskt styre. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna gick till val på att minska invandringen. På Moderaternas hemsida kan man läsa om partiets ambitioner kring detta:

Moderaterna vill införa ett volymmål för invandringen, det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot. Sverige ska inte ha en högre invandring än våra grannländer. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att Sverige ska ta emot drygt 5 000 asylsökanden per år, vilket är betydligt färre än idag.

Moderaternas hemsida

Detta i kombination med det ovan nämnda Sverigedemokratiska inflytandet gjorde att många invandringskritiker hade hopp om ett minskat inflöde av rasfrämlingar till Sverige. Nu visar statistik som Riks gått igenom att deras vallöften i alla fall för tillfället inte verkar hållas.

Samtiden rapporterar om statistiken från januari till mars i år och jämför siffrorna med samma period år 2022. De konstaterar:

Antalet beviljade uppehållstillstånd har ökat hittills under 2023, jämfört med 2022. Detta även om ukrainarna räknas bort.

Vidare ökar antalet som får uppehållstillstånd som ”anknytningsfall” med 29 procent under den moderata migrationsministern Maria Malmer Stenergard.

Över 21 000 har beviljats uppehållstillstånd under årets tre första månader, vilket är 2000 fler än under motsvarande period förra året.