AVLYSSNING Under onsdagen presenterade regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna en lagrådsremiss där man kraftigt utökar myndigheters möjligheter att använda hemlig avlyssning.

Under onsdagens pressträff med regeringen och Sverigedemokraterna presenterades ett förslag som ska gå till remiss hos lagrådet om ökade möjligheter till hemlig avlyssning. Enligt Tidöpartierna måste det införas för att bekämpa gängbrottsligheten.

— Nu ser vi till att de brotts­bekämpande myndig­heterna får effekti­vare verktyg för att komma åt den hänsyns­lösa brotts­ligheten som begås inom kriminella nätverk. Det är avgörande att polis och åklagare snabbt får tillgång till de här verktygen. Därför ser vi nu till att det här ska vara på plats redan i höst, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M) på pressträffen.

Man föreslår bland annat att polis och åklagare ska få använda hemliga tvångsmedel under en förundersökning för brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå. Fler brott ska också läggas till katalogen för när det är tillåtet att använda tvångsmedel.

Dessutom vill man att tillstånd för hemlig rums­avlyss­ning och hemlig kamera­över­vakning ska få knytas till en skäligen misstänkt person i stället för en viss plats. Slutligen vill man skrota förbudet mot att använda så kallad överskottsinformation som kommit fram vid hemliga tvångsmedel för andra ändamål.

I pressmeddelandet skriver man också att ”rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas” genom att bland annat skapa ”för­bättrade möjlig­heter till insyn och tillsyn” . Exakt vad detta innebär framgår dock inte.

Regeringen och SD hoppas att förslaget ska kunna träda i kraft som lag den 1 oktober i år.