Dagens datum 16 november: Denna dag 1946 flög SAAB 90 Scandia första gången. Utvecklingen av ett civilt flygplan hos SAAB påbörjades redan 1944 då andra världskriget gick mot sitt slut.

SAAB SAS 480

Den 28 februari detta år beslöt SAAB att påbörja projektet SAAB 90. Projektledare blev Tord Lidmalm. SAAB ville försäkra sig om flygplansproduktion även om de militära beställningarna skulle minska efter kriget. Det fanns stora pengar att hämta på den civila marknaden då man sökte en efterföljare till den legendariska DC3, eller Dakota, som den benämndes hos militären.

Douglas DC3

Douglas DC3

SAAB planerade två civila flygplan, SAAB 90 och SAAB 91. Det senare projekterades som ett rese- och skolflygplan. Flygvapnet skulle byta ut sina gamla Junkers 86:or och SAAB såg här en chans att få vara med. Ett kombinerat bomb- och transportplan började diskuteras, men efter samtal även med ABA (AB Aerotransport) gjordes en kompromiss. Man skulle projektera ett civilt trafikflygplan som även kunde användas som militärt transportflygplan.

Scandia var ett verkligt modernt flygplan på den tiden. Det hade en kort start- och landningssträcka och var det första tvåmotoriga flygplan som kunde starta fullastat med en motor. SAAB hade också projekterat en uppgradering av flygplanet som skulle benämnas SAAB 90B. Det skulle bli en något större version som kunde klara längre flygsträckor. En tryckkabin planerades också för 90B. Projektet med 90B avslutades på grund av dålig efterfrågan. Tryckkabin ansågs som överdriven lyx på den tiden och det var bara ett fåtal långdistansflygplan som var utrustade med denna nymodighet.

Efter den första flygningen 1946, som blev en succé resultatmässigt, gick det raskt att få till en första preliminär typcertifiering så att officiella flygningar kunde börja. Piloter på testflygningen var den redan legendariske Claes Smith och Olle Hagermark. Smith var en av de första provflygarna på SAAB och hade gjort de första flygningarna på B17, B18 och J21.

Nu gällde det att komma ut i världen för att kunna demonstrera flygplanet fortast möjligt. Man förevisade planet i Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika. Många blev förskräckta under demonstrationsflygningarna då kaptenen stängde av en motor i starten, men denna förmåga att kunna stiga på en motor blev ytterligare en omtalad fördel hos SAAB Scandia.

Från Flygvapnet kom emellertid inga beställningar och trots att dåtidens internationella flygpress lovordade Scandian som en modern efterföljare till DC3 blev det ingen försäljningsframgång. Dock beställde ABA i april 1948 tio stycken SAAB 90A Scandia, till det facila priset på 15 miljoner kronor med leveransstart under 1950. Den första serietillverkade Scandian levererades till det sydamerikanska bolaget VASP i november 1949.

SAAB 90 Scandia i VASP-målning

SAAB 90 Scandia i VASP-målning

ABA Blev under 1948 svensk delägare i det under 1946 bildade Scandinavian Airlines System (SAS). Detta medförde att SAS nu bestämde över den gemensamma skandinaviska flygplansflottan, vilket innebar att man avbeställde 4 av de SAAB Scandia som ABA beställt. SAAB lyckades tursamt nog sälja de avbeställda planen till det sydamerikanska bolaget Aerovias Brasil. Aerovias sålde senare sina flygplan till VASP, också ett brasilianskt bolag. SAS fick sina flygplan levererade med början i oktober 1950 och sista under 1954.

Interiör från SAAB Scandia.

Interiör från SAAB Scandia.

SAAB 90 Scandia i SAS-målning ”Jarl Viking”

SAAB 90 Scandia i SAS-målning ”Jarl Viking”

Både svenskar och sydamerikaner var mycket nöjda med sina Scandia-flygplan och det blev två beställningar extra till SAS och fem till VASP. Trycket på SAAB att leverera stridsflygplan började bli för stort och 1952 utlokaliserades tillverkningen av SAAB Scandia till Fokkerfabriken i Holland. Fokker tillverkade de sista 6 SAAB 90, men slutade produktionen 1954 efter de sista leveranserna till SAS och VASP. Totalt tillverkades 18 stycken SAAB 90 inklusive prototypen. Den senare såldes som privatplan till den brasilianske industrimannen Olavo Fontoura.

Prototypen som såldes till Olavo Fontoura i Brasilie.

Prototypen som såldes till Olavo Fontoura i Brasilien.

SAS opererade sina Scandior fram till 1957 då man sålde planen till VASP. SAAB 90 Scandia var i kommersiellt bruk under hela 60-talet i Brasilien och den sista flygningen ägde rum i Sao Paulo den 22 juli 1969.

Idag finns bara ett exemplar av en Scandia kvar. Flygplanet tillhör ett museum i Brasilien, det står ute och är i dåligt skick. SAAB försökte till sitt 50 års jubileum köpa planet men ägarens pris var för högt så denna klenod står fortfarande kvar ute och blir mer och mer förstörd.

Data för SAAB 90 Scandia:

Besättning: 2 piloter och 2 till 3 värdinnor
Längd: 21,3 m
Spännvidd: 28 m
Höjd: 7,1 m
Vingyta: 50,4 m2
Tomvikt: 9960 kg
Max Startvikt: 16500 kg
Max Landningsvikt: 14490 kg
Max Hastighet: 450 km/tim
Max Flyghöjd: 7500 m
Max Flygsträcka: 2510 km
Max Stighastighet: 400 m/min
Motorer: 2 st Pratt & Whitney radialmotorer R-2180 med 14 cylindrar om 1650 hk vardera
Passagerare: 32 st

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-16.


  • Publicerad:
    2017-11-16 00:28