FOLKUTBYTET Den moderate EU-parlamentarikern, som för tre år sedan skulle ”skrota mångkulturalismen” har nu förhandlat fram ett förslag, enligt vilket EU-kommissionen ges rätt att tvångsfördela migranter mellan medlemsländer.

EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M) utfäste sig 2020 att verka för mångkulturalismens avskaffande – fast på ”liberala grunder”. Det senaste året har han varit en framträdande aktör vid utarbetandet av EU-parlamentets aktuella förslag till en ”gemensam migrationspolitik” för medlemsländerna. Han har haft rollen huvudförhandlare för den del av den så kallade migrationspakten som gäller ”ansvarsfördelning av flyktingar och migranter mellan medlemsländerna”.

Enligt förslaget, som klubbades igenom av EU-parlamentet den 20 april, ges EU-kommissionen makt att ”vid behov fördela migranter med tvång”. När Tobé I SR:s Ekots lördagsintervju får frågan om huruvida EU framöver, enligt det förslag som han har varit med om att ta fram, ska ha makt att fastslå antalet asylsökande som ett medlemsland måste ta emot, så framhåller han sin insats för att minska den makten.

— Den stora förändringen som jag har säkerställt att Europaparlamentet har genomfört är att vi gått från en situation, där vi sade ’Bryssel ska ha en tvingande omfördelning av alla som kommer.’ Nu har jag sagt att vi ska identifiera ett behov för vissa av dem som kommer. Vi ska bygga det på frivillighet och flexibilitet, sen stämmer det, vi har lagt med ett sista tryck för att också säkerställa att medlemsländerna löser detta mellan varandra, säger Tomas Tobé.

Tillfrågad om förslaget i sin senaste utformning ger utrymme för tvångsåtgärder svarar han:

— I sista hand finns det ett sånt här tryck på medlemsländerna att komma överens, absolut, så är det.

I juni inleder EU:s ministerråd förhandlingarna rörande EU-parlamentets migrationsförslag. Medan Tobé alltså menar att förslaget, som han hyllar, förutsätter medlemsländernas blinda lydnad inför EU:s obligatoriska migrationskvoter, så är partikollegan migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) av en annan uppfattning. I ett pressutlåtande berömmer hon först huvudförhandlaren för att han enligt henne uppnått ”vad som är politiskt möjligt i parlamentet”, men tillägger sedan:

I de förhandlingar som jag leder i rådet är tvingande omfördelning däremot inte på bordet, och det är ingenting som kommer att accepteras.