NORDISK HISTORIA Bland de cirka tusen år gamla föremål som upptäcktes nära en by i Egentliga Tavastland i början av oktober, utmärker sig ett rostigt men välbevarat svärd.

Det var under markägarnas utövande av skogsvård vid byn Janakkala drygt tio kilometer sydost om Tavastehus i mellersta Finland, som upptäckten av ett helt gravfält från vikingatiden inleddes. När en av skogsvårdarna träffat något hårt med sin röjningskniv kunde han snart konstatera var det ett rostigt men ändå välbevarat svärd han stött på. Han ringde snart upp grannen och amatörarkeologen Reijo Hytönen.

— De frågade vad de ska göra när de har hittat ett helt svärd i samband med skogsarbetet. Jag blev förstås ivrig. Jag frågade om jag får komma och titta på svärdet och besöka fyndplatsen för att se om där eventuellt finns mer att hitta, förklarar Hytönen på finska i Yle Uutiset. Han kunde genast fastslå att detta rörde sig om ett vikingatida svärd. Vid följande besök på fyndplatsen gjorde han en rad ytterligare fynd, bland annat en vikingatida spjutspets och en del av en yxa.

Vikingatiden pågick mellan 780 e.Kr. och cirka 1050 e.Kr. Enligt Hyvönens uppskattning bör det i Janakkala funna svärdet vara från perioden 1000 – 1100. Amatörarkeologen tog nu kontakt med finska Museiverket, med resultat att området kring fyndplatsen spärrades av. Den 26 oktober begav sig så verkets provgrävningsgrupp till Janakkala.

— De gjorde fyra provgrävningar och hittade fina vikingatida föremål, berättar Hyvönen och nämner som exempel ett spänne, ett armband, en kedja och keramik. Det står nu klart att det här rör sig om ett omfattande gravfält som också utmärker sig bland andra i Egentliga Tavastland genom sin rikedom på fynd.