HISTORIA. Sverres saga berättar om hur den onda fienden förgiftade en brunn med ett förruttnat lik. Nu har arkeologer hittat rester av ett skelett från vikingatiden i en brunn i Trondheim.

Sommaren 2015 hittade arkeologer rester av ett skelett i en brunn i Trondheim och med hjälp av kol-14-analyser har det nu fastställts att benen kommer från en 35–50-årig man som levde i slutet av 1100-talet. Detta fynd är spektakulärt eftersom det styrker sagorna från vikingatiden.

Baglerna tog allt gods som fanns i borgen och brände sedan alla hus. De tog en död man och släppte ned honom i brunnen. Så kastade de sten i den tills den var fylld.

Så beskrivs en händelse i sagan om den norska kungen Sverre Sigurdsson. Han levde omkring år 1151–1202 och det var hans borg i Trondheim som blev intagen och förstörd av baglerna. Baglerna var ett en grupp upprorsmän som stöttades av danskarna. Första delen av sagan skrevs år 1185 men den andra delen är med största sannolikhet skriven efter Sverres död.

Historikerna har inte varit helt överens gällande om sagorna från vikingatiden och medeltiden har någon verklig substans, eller om det kanske var så att tidens kungar betalade för att det skulle skrivas fantasifulla hyllningssagor till dem själva. De norska arkeologerna är mycket glada över det nya och betydelsefulla vikingafyndet.

— Det här är jättestort. Det är ett spektakulärt fynd och det finns knappast något motsvarade där du har skriftliga källor och sedan på detta sätt kan bekräfta historien, säger arkeologen och projektledaren Anna Petersén vid Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

Källa:
Nytt fynd: Sagorna var sanna


  • Publicerad:
    2016-06-19 20:10