KULTURHISTORIA. En runsten från vikingatiden har påträffats vid Hagby kyrka i Uppland. Stenen användes under Medeltiden som tröskelsten till vapenhuset och försvann sedan när den medeltida kyrkan revs på 1830-talet. Nu har den återfunnits i ett schakt.

img_4640

Bilder från Upplandsmuseet.

Ett historiskt fynd har idag gjorts vid Hagby kyrka i Uppland. Man skulle gräva ett smalt schakt för en åskledning och arkeologen Emelie Sunding fanns på plats för att övervaka det hela. Den observanta arkeologen undersökte en platt sten som grävdes fram och fann delar av inskription och ornament. Detta gjorde att man kunde fastställa att fyndet är den sedan länge försvunna runstenen.

Upplandsmuseet skriver följande om vikingafyndet på sin Facebook:

Runstenen är från mitten av 1000-talet. På medeltiden användes den som tröskelsten i vapenhuset till Hagbys medeltida kyrka som revs på 1830-talet.

Stenen har med andra ord varit känd tidigare och dokumenterades på 1600-talet. Sen föll stenens öde i glömska och ingen visste vart den hade tagit vägen. Fram tills idag.

Trots att runstenen skändats och skadats under tusen år är den i relativt bra skick och delar av inskriptionen och ornamenten syns tydligt. Runorna som går att tyda lyder ”Jarl och … stenen efter Gerfast, sin fader”.

Källa:
Upplandsmuseets Facebooksida


  • Publicerad:
    2016-10-04 19:40