KULTURMARXISM. Vänsteraktivistiska forskare har tagit sig an uppgiften att revidera uppfattningen om vikingarna. År 2017 kablades lögnen om att vikingarna dyrkade Allah ut över världen. I en nyutkommen bok framkastar arkeologiprofessorn Neil Price att en kvinnlig vikingakrigare i själva verket varit en så kallad ”transperson”.

Sköldmön i sin grav i Birka. Skärmbild: Youtube.

I en påkostad krigargrav i vikingasamhället Birka ligger en kvinna begravd. Länge antogs att det var en man men en DNA-undersökning bekräftade att den person som begravts med hästar, vapen och sköld var en kvinna.

När det stod klart att krigaren var en kvinna så uppstod en gynnsam situation för vänsteraktivistiska forskare som nu kunde använda sköldmön för att applicera en vänsterliberal nutida världsbild på de nordiska invånarnas ikoniska förfäder vikingarna, skriver RT.

Sköldmön var transman alternativt icke-binär”

Enligt arkeologiprofessorn Neil Price på institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet så kan den kvinnliga krigaren ha varit en så kallad ”transman”.

Den politiskt korrekte forskaren Neil Price menar att det är fullt möjligt att den kvinnliga vikingakrigaren var en ”transman”. Skärmbild: Youtube.

I en nyutkommen bok ”The Children of Ash & Elm: A History of the Vikings” drar han till med att kvinnan ”kan ha varit någon som med våra ögon sett var en transman, någon som levde som man” och förtydligar att hon kan ”ha varit en transperson … eller icke-binär eller haft en flytande könsidentitet”.

Även andra forskare menar att vikingarna var ”trans och queer”

Prices genusfantasier kring en kvinnlig krigare som levde för tusen år sedan har entusiastiskt omfamnats av lögnmedia över hela världen. Även om Price själv för säkerhets skull tog med brasklappen att ”den troligaste förklaringen är att detta var en kvinnlig krigare” så räckte det med Prices övertygelse om att det fanns alternativa genusförklaringar för att skapa politiskt korrekta rubriker.

Forskaren Amy Jefford Franks (till höger på bilden) hävdar att även Oden var ”queer”. Här med sin partner. Skärmbild: Twitter.

Forskaren Amy Jefford Franks som driver en podcast vid namn ”Vikings are Gay!” och som håller på att skriva en vetenskaplig artikel där hon argumenterar för att krigarkvinnan från Birka var en transman berättade för Times att ”det fanns trans-vikingar och det fanns queer-vikingar”. Hon menar även att Oden var en ”queer guddom”.

På modet att hävda att kända personer varit homosexuella eller trans

Det har blivit på modet bland HBTQ-aktivistiska forskare att hävda att kända personer ur den västerländska historien i själva verket var homosexuella eller transpersoner, däribland USA:s president Abraham Lincoln och den romerska kejsaren Julius Caesar.

Läroböcker i vissa amerikanska skolor pekar ut historiska personer som HBTQ-personer, även om de under sin livstid aldrig setts som annat än heterosexuella.

Systemet förstör kulturföremål och ljuger om att vikingarna dyrkade Allah

Det rådande systemet har tidigare sett till att värdefulla föremål från forntiden och vikingatiden skickats till metallåtervinning där de smälts ner. Man har även låtit Uppsala universitet sprida lögnen om att vikingarna ”dyrkade Allah”.

I ett pressmeddelande från Uppsala universitet år 2017 stod ”Det som tidigare ansetts vara typiskt vikingatida mönster i silver på vävda band av siden i vikingatida gravar, har visat sig vara geometriska kufiska tecken. I bandens mönster åkallas både Allah och Ali”. Nyheten spreds snabbt över världen.

Forskaren flyttade runt mönsterdelarna tills det blev ”rätt” – ”för att väcka frågor och nya perspektiv”

Bakom lögnen om att vikingarna dyrkade Allah stod Annika Larsson, forskare i textilarkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Genom att flytta runt och vrida och vända på mönsterdelar i tygbandet som ett pussel – och till sist även spegelvända det – lyckades hon ”upptäcka” att det stod Allah och Ali med kufiska tecken på bandet.

Hon menade själv att hon “återskapat” mönstret med “andra forskningsmetoder än gängse teoretiska” och att hon med denna ”forskning” ville väcka frågor som kan leda till ny kunskap och nya perspektiv.

Stephennie Mulder, professor i medeltida islamisk konst och arkitektur vid Texas Universitet, kunde dock avslöja att stilen på det specifika mönstret som Larsson “återskapat” i själva verket hör till en tidsperiod först 500 år senare.

Ett folk utan historia är lätta att styra

Det är känt att ett folk utan rötter och historia är mycket enkelt att styra och det är därför intressant för liberala ”demokratier” över hela världen att folket ska glömma bort sitt kulturarv. Att förvanska och skriva om ett folks historia är ett sätt att skilja dem från sitt förflutna.

Att de stolta vikingarna ens teoretiskt skulle kunna inspirera nutida flegmatiska svenskar – som lakoniskt ser på medan deras enda land håller på att tas ifrån dem – att resa sig från TV-fåtöljen och greppa svärdet är inget vårt nuvarande system tycker om. I stället sprids bilden av vikingarna som mångkulturella HBTQ-personer som gärna ägnade sig åt att dyrka Allah och att fundera över queer-teorier.

Är det kanske så att genom att smälta ner och stöpa om vår historia på olika sätt ska svenska folket förmås att tro och acceptera att Sverige och Norden alltid varit vänsterliberalt och att det alltid varit helt normalt att brottas med könsdysfori – och få känslan av att kämpa mot något som ”alltid varit” är fullkomligt lönlöst?


  • Publicerad:
    2020-08-23 19:30