KULTURMARXISM. Nationalmuseums informationstavlor vid klassiska målningar instruerar ängsligt besökarna hur de ska betrakta och begrunda konstverken på ett politiskt korrekt sätt, menar en välmeriterad arkeolog.

Nationalmuseum har satt märkliga varningstexter vid utställda konstverk. Bild: Bergsten, Public domain, via Wikimedia Commons.

Nationalmuseum är i hetluften för sina ”varningstavlor” vid klassiska konstverk – vilka har som syfte att varna besökare för ”den skadliga nationalism, rasism och de patriarkala genusroller” som lurar i kanvassen.

Genom att omtolka sina krigiska vikingar till ”transor”, ställa ut ”bögkonst” i kyrkor och förklara hela sin egna kultur och historia som stulen och kopierad har svensk kulturelit på ett antal år gjort ett lappkast mot ”wokehet”.

Och Nationalmuseum har inte släpat efter. När museet återinvigdes 2018 upptäckte besökarna mycket snart nya tavlor med politiska kommentarer vid målningarna.

Arkeologen Leif Gren gjorde förra veckan en grundlig och kritisk genomgång av åtskilliga av dessa i en debattartikel för Vestmanlands Läns Tidning. Slutsatsen han drar är att museets personal inte vågar låta besökare tänka själva.

Nationalismen stämmer inte.
Gustaf Cederstöms världsberömda målning Karl XII:s likfärd från 1884 har till exempel en liten uppsats i judisk-marxistiskt inspirerad sociologi bredvid sig.

Den populistiska och av nationalismen präglade synen på svenskhet, som används politiskt i dag, bygger på idén om ett statiskt idealiserat och konstruerat förflutet. Tanken att det finns en historisk tid och plats att blicka tillbaka på, där allt var på ett visst sätt, stämmer inte…” upplyser informationstavlan.

Anders Zorns Midsommardans, som skildrar bönder dansandes på en äng, tilldelas ”en varning för nationalism”.

Varningarna upphör dock inte med återgivningar av människors liv på landet. Även målningar av orörd natur är ”förgiftade av nationalism”.
Medan en realistisk landskapsmålning beskrivs som ”en nästan overklig idyll” ses en annan – vilken visar ett vattenfall med de våldsamma krafter som frisläpps där, som ett suspekt försök att göra ”den kraftfulla naturen” till ”en del av en nationaliströrelse”.

Andra målningar är istället ”rasistiska på grund av dåligt sällskap”. Carl Wilhelmsons klassiska målning Kyrkfolk i båt visar en grupp typiska svenskar i lantliga kläder – men förklaras vara ”rasistisk” eftersom den målades vid en tid då ”antropologisk rasforskning” bedrevs.

Museet levererar också sin bild av 1800-talets ”genusrelationer” och betraktar konst från denna period med moderna ”woka” linser.

Sålunda kritiseras en enkel målning föreställande ett hus för att den manlige husägaren uppenbarligen sov ensam i en stor säng i ett rum, medan hans fru sov tillsammans med barnen i en betydligt mindre säng i rummet bredvid. Denna ”ojämlikhet” tillskriver författaren av informationstavlan ”nationalismen”.

En målning av en naken nymf och två fauner beskrivs på informationstavlan visa ”hur 18-talets betraktare var skolade i ’den manliga blickens tradition’. Faunerna spelar ett spel när de konsumerar den nakna kvinnliga gestalten med blicken”.

1900-talet det goda seklet – då konsten reflekterar en ökande mångfald
Dussintals liknande ”varningar” kring konstverk från 1900-talet beskrivs emellertid på ett helt annorlunda sätt.

Efter andra världskriget är konst och design ”precis om samhället i stort demokratiserade och reflekterar en ökande mångfald” står det på en skylt vid en samling målningar från mitten av seklet, medan andra informationstavlor hyllar landets progression mot ett mer egalitärt samhälle.

Har då detta politiserande etiketterande gått hem hos svenskarna? Inte riktigt och inte hos alla, enligt onlinereaktioner på Grens artikel.

Den permanenta utställningen är en enda lång vänsterindoktrinering – finansierad av våra skattepengarklagar en användare.

En annan skriver:

Detta vansinne kommer att fortsätta tills allt inom svensk kultur stämplats som rasistiskt. Allt som gör oss svenskar stolta över vårt kulturarv ska rasistsmetas av dessa statligt sanktionerade vänsterextremister.

Vi gav fingret, de tog vår hand!

Är allt Svenskt rasistiskt? Du som anser det, varför väljer Du då att bo i ett sådant rasistiskt land?frågar en tredje.


  • Publicerad:
    2021-06-23 23:00