INRIKES. I höstas hittade Värmlands Museum nya fynd av stenåldersboplatser vid Acksjön i Hagfors. Dateringar visar nu att vissa fynd är drygt 9 000 år gamla.

Boplatserna hittades när Värmlands Museum undersökte marken vid Acksjön efter att den gamla dammen rivits och den gamla strandlinjen kommit fram. Man hittade bevarade ben – något som är mycket ovanligt, framförallt med tanke på att den gamla marken varit täckt av vatten i flera hundra år.

Några brända djurben har nu daterats till omkring 7 100 f.Kr, det vill säga stenåldern.

— Det är den näst äldsta dateringen vi har från Värmland. Att benen var så gamla hade vi inte kunnat gissa, säger arkeolog Hans Olsson på Värmlands Museum, i ett pressmeddelande.

— Utifrån de få daterbara föremål vi hittade på andra boplatser längs sjön hade jag nog gissat på en datering närmare 7000 år gammalt. Detta visar å andra sidan vilken potential det finns för ny kunskap längs alla de sjöar som finns i landskapet, fortsätter han.

Dateringen av stenåldersfynden, som gjorts med hjälp av C14-metoden, har bekostats av Klarälvens vattenråd.

Källa:
9 000 år gamla stenåldersfynd i Ekshärad


  • Publicerad:
    2019-03-21 22:30