KULTURFÖRSTÖRELSE. El-leverantören Eon har olovligen grävt runt omkring fornlämningarna vid Skäftekärr på Öland. Nu befaras det att företaget kan ha förstört fornlämningar.

Rekonstruktion av ett järnåldershus vid Skäftekärr. Foto: Twitter.

El-leverantören Eon har i två veckor grävt omkring fornlämningarna vid Skäftekärr på Öland. Nu har det uppdagats att grävningen har skett utan tillstånd, och att järnåldershus, gravhögar och annat har förstörts.

Området är världskänt för sina välbevarade fornlämningar, och vissa av dem har daterats tillbaka till järnåldern.

Fundersamma invånare i byn hörde av sig till länsstyrelsen, polisen och riksantikvarieämbetet för att ta reda på om grävmaskinerna verkligen grävde på rätt ställe. Man försökte också – utan framgång – att kontakta de som arbetade med maskinerna för att ta reda på vad som hände.

Den 23 februari tog länsstyrelsen kontakt med entreprenören och beordrade att arbetet omedelbart skulle stoppas. I efterhand har man räknat ihop ett tiotal platser där Eon grävt, där det funnits fornlämningar.

— Jag konstaterade att de har schaktat utan tillstånd. Bland annat på ett ställe där grävningen går rakt igenom en husgrund. På en annan plats har en domarring blivit förstörd, säger kulturmiljöhandläggaren Daniel Tedenlind till Ölandsbladet.

— Polisen har frågat efter våra iakttagelser så jag kommer att översända mina slutsatser av besöket och de bilder jag tog. Därefter kommer vi från länsstyrelsen också att göra en polisanmälan, förklarar Tedenlind.

Han berättar att Eon hade tillstånd att gräva i närheten, men att företaget enligt avtalet skulle kontakta kulturmiljöenheten när de skulle gräva omkring fornlämningarna. Detta har Eon alltså inte gjort.

Ölandsbladet har även talat med Eons presschef, Filip Annas.

— Generellt har vi i varje ärende samråd med länsstyrelsen för att se hur vi skall gå vidare. Vad som har skett med det som är aktuellt här får vi undersöka i vår interna utredning sedan vi har tagit del av länsstyrelsens rapport, säger presschefen.

Kulturförstörelsen har väckt stark kritik både från boende i området, och resterande delar av Sverige. Nordiska Asa-Samfundet uppmanar till en total bojkott av Eon med anledning av händelsen.


  • Publicerad:
    2021-03-10 21:05