NORDISKT ARV Norska och danska forskare har lyckats tolka en mycket svårtydd runskrift på en guldmedaljong och funnit det äldsta omnämnandet av den nordiska guden Oden. Medaljongen var en del av ett större guldfynd som man gjorde i danska Vindelev och upptäckten beskrivs som ”sensationell” samt ”världshistoria”.

Det danska nationalmuseets runolog Lisbeth Imer har tillsammans med en lingvist vid namn Krister Vasshus från Bergens universitet gjort en historisk upptäckt. De har lyckats tolka en mycket svårtydd runinskription på en brakteat (guldmedaljong) och hittat den äldsta omnämningen av Oden, den högsta guden i den gamla nordiska tron under järnålderns senare del och tidig medeltid. En annan faktor som försvårade förståelsen för det som stod skrivet på medaljongen är att språket som använts nu är 1 500 år gammalt. I ett pressmeddelande kommenterar Imer upptäckten:

Runskriften har varit den svåraste att tolka under mina 20 år som runolog på Nationalmuseum, men upptäckten är också helt fantastisk. Det är första gången i världshistorien som Odens namn nämns.

Tidigare befann sig den äldsta runskriften om Oden på ett spänne från tyska Nordenorf som daterats till sent 500-tal. Det danska spännet på vilket det står skrivet att ”Han [förmodligen medaljongens ägare] är Odens man” är från tidigt 400-tal. Ägaren som inskriptionen syftar på och som även är porträtterad på medaljongen ska vara en okänd kung eller ”storman” som kan ha hetat Jaga eller Jagaz.

Del av en större skatt

Guldmedaljongen med runorna om Oden hittades redan 2020 tillsammans med flera andra guldsmycken i danska Vindelev på Jylland. Tillsammans vägde guldfyndigheterna över ett kilogram och i Expressen beskrivs fyndet som ”sensationellt”. Vasshus kommenterar fyndet i ett pressmeddelande från det danska nationalmuseet:

Den här typen av inskriptioner är extremt sällsynta. I bästa fall upptäcks en sådan vart 50:e år. Denna visar sig vara världshistoria

Fyndet är från en tid som Åsa Marnell, chef vid Historiska museet i Stockholm kallar folkvandringstiden.

— Fynden är från folkvandringstiden, en politiskt turbulent tid då många nordbor deltog i krig på kontinenten. Vi ser också hur religionen förändras och att nya ledare tillskansar sig makt. Varför Oden blir så betydelsefull vet vi inte, men det är helt uppenbart att den nya eliten omger sig med guldhängen och andra föremål som på ett och annat sätt knyter an till kulten om Oden. Det nya är att man nu i Danmark hittat äldre sådana föremål. Vi kommer att följa forskarnas arbete med spänning, säger hon enligt Aftonbladet.

I Historiska museets samlingar finns flera liknande guldmedaljonger som den som nu hittats i Danmark men ingen som lika tidigt omnämner Oden, som även omnämns som dödsguden eller krigsguden.

Liten detalj på medaljongen

En detalj som Expressen, som ägs av den judiska familjen Bonnier, inte nämner är att det även finns en urgammal symbol på medaljongen: Ett hakkors, eller solkors som det också ibland kallas. I artikeln om fyndet finns heller ingen bild på medaljongen. I Aftonbladet kan man dock klart och tydligt beskåda fyndet med hakkorset fullt synligt.

Den judiska hatgruppen Anti-Defamation League gör tolkningen att ”den mordiska legenden som nazistregimen lämnade efter sig, och i synnerhet förintelsen. konverterade svastikan till en symbol för hat, antisemitism och vanära”.

Symbolen är en av de äldsta i världen och har hittats i konstverk och artefakter från nästan alla kända civilisationer världen över, och nu har den även bevisats ha koppling till den nordiska Allfadern Oden.