NORDISK KULTURHISTORIA. En ny sajt gör det enkelt för alla som är intresserade av runor och runinskrifter att hitta runstenar. Det är söktjänsten Runor som utvecklats i samarbete mellan Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet.

Västra Strö-monumentet i Skåne som består av sju runstenar. Foto: Hedning (CC BY-SA 3.0).

Efter ett fyraårigt samarbete har Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet lanserat en sajt där alla som är intresserade av runstenar kan söka information om var de står.

Via söktjänsten Runor kan man söka efter runstenar, runtexter och plats – geografiskt genom att peka på en plats på en karta eller via ett namn i titeln. Om någon skulle hitta en runsten som man inte kände till så går det att genom gps få veta vilken det är.

Söktjänsten har utvecklats för att i första hand förenkla för forskare så de kan söka på befintligt runmaterial på ett enda ställe var de än befinner sig i världen, men den vänder sig även till alla som intresserar sig för runor och runinskrifter.

— Det är en väldigt viktig och synlig del av Sveriges historia för 1 000 år sedan. Målet är att erbjuda vad forskarna har kommit fram till om varje enskild runsten, säger Marco Bianchi, forskare i nordiska språk vid Uppsala universitet, till SVT.

Det var under drygt hundra år – från slutet av 900 till 1100-talets början – som människor i Sverige reste minnesstenar med runinskrifter när någon dött. Ristningarna kunde göras direkt på någon slät berghäll eller något stort stenblock som fanns på platsen där man ville ha minnesstenen.

Det finns dock runstenar som är äldre än så. Rökstenen, som är en av Sveriges mest kända runstenar, restes förmodligen i början av 800-talet. Den har en inskrift på tidig fornnordiska och sägs med sin inskrift på 760 tecken – som anses vara världens längsta runinskrift – vara startpunkten för den svenska litteraturens historia och det äldsta bevarade litterära verket.

Runstenarna restes där så många som möjligt skulle se den vackert ristade stenen, vid farleder och vid vägkanter. Eftersom man på vikingatiden ofta använde båt för att transportera sig med, så finns det även runstenar längs vattenleder och vid platser som lämpade sig för att gå iland.

Besök söktjänsten Runor!


  • Publicerad:
    2021-02-26 16:10