ORDENSVÄSEN. Sedan sent 1700-tal har Svea Orden med hemliga ritualer lajvat Sveriges historia från Vendeltid till tidig medeltid. För att blidka folkfiender intar man idag – trots ett internt förbud mot beblandning med politik – en ängslig politiskt korrekt hållning.

Svea Ordens kansli ligger enligt Wikipedia vid Piperska muren. Foto: Boberger. Photo: Bengt Oberger, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Sjöordensällskapet Svea Orden söker förekomma de anklagelser om ”högerextremism” och ”nazism” vilka ofta drabbar dem som på djupet intresserar sig för de nordiska folkens förflutna.

Ordens andre drott och styrande mästare Björn Skylling, går nu i Aftonbladet ut med en anklagelse mot Nordiska motståndsrörelsen:

— NMR har kidnappat tyrrunan, säger han till tidningen.

Sjöordensällskap bildat på sent 1700-tal, hemliga ritualer och förbud mot samröre med politik

Svea Orden, som grundades 1793, har fokus på Skandinaviens historia och på havet.

— Det som sticker ut hos oss är att vi är en av de ursprungliga sjöordnarna. Vi höll på mycket med aktiviteter till sjöss till en början, förklarar Björn Skylling.

Bevarade än idag är däremot de omfattande hemliga ritualer som genomförs var gång en ordensmedlem avancerar från en av de tio ”graderna” till en annan. Bevarat är även förbudet inom orden för medlemmar att beblanda sig med ”politik” och ”religion”.

Svea Orden och Coldinuorden – vilka nådde Sverige via Frankrike på 1750-talet – har en gemensam bakgrund. Den senare av de två ordnarna märks idag främst genom de kors som finns avbildade på klippor, stenar och berg runtom i Sveriges skärgårdar.

Vid 1800-talets mitt var Svea orden ett av Sveriges största ordenssällskap med flera tusen medlemmar, känt för sina stora fester och evenemang. Att ”leva svearne” var detsamma som att ”festa stort”.

En snabb bildsökning visar vilken typ av sällskap Svea Orden är.

I dag har sällskapet omkring 300 medlemmar och många av de aktiviteter man ordnar äger faktiskt fortfarande rum till havs – om än på land – nämligen på Svea Ordens egen ö.

— …Vår dröm om ett eget ordenshus är gammal, men vi har en egen skärgårdsö, förklarar Björn Skylling.

Det var fordonsentrenpenören Johan Victor Svensson, dåvarande medlem i Svea orden, som 1910 skänkte Sveaholmen i Stockholms södra skärgård till sällskapet.

Valspråket för Svea Orden är ”Vänskap – fädernesland” och man intresserar sig inom orden mycket för runskrift. Ordensfanan avbildar till exempel en fästning med bokstäverna s och o inskrivna i runor.

Vi ska återerövra runorna från nazisterna
Björn Skylling ser som en viktig uppgift för orden att ”återerövra” runorna från ”nordiska nazister” som, menar han, har ”kapat” dem.

— Det folk reagerar på när de ser Svea Orden är våra runor och det väcker frågor, säger han, och förklarar vidare:

— Vi bär i bland ordensring eller slips med runor på och det blir folk nyfikna på, men i och med att vi är ett historiskt sällskap som är väldigt intresserat av tidsperioden när Sverige blev till – från Vendeltiden och fram tid tidig medeltid – så har vi använt runor i över 200 år.

Björn Skylling är grundskolelärare till professionen och undervisar sina elever om vikingatiden, runorna och de fornnordiska och fornsvenska språken. Han beklagar att dessa idag kommit att sammankopplas med ”nazism”.

— För oss är runorna ett kulturarv. För oss handlar det om det gamla skandinaviska skriftspråket. Tyvärr kan människor få vissa andra associationer när de ser runor i olika sammanhang och det är någonting som man både blir ledsen och upprörd över, säger han.

Skylling uppskattar inte att Nordiska motståndsrörelsen använder Tyrrunan i sin logga. Han förklarar dock inte varför, utan hänvisar istället till det faktum att samma runa även användes i Tyskland på 30- och 40-talen.

— Vi såg det på 1930-talet och ser det här igen med NMR, hur extrema politiska grupperingar använder sig av runor, och där känner jag att vi har en samhällsuppgift Jag skulle vilja gå så långt som att säga att vi skulle vilja ta tillbaka runorna och betrakta dem som det kulturarv de är. NMR har ju i princip kidnappat Tyrrunan och det är klart att folk får konstiga associationer. Därför känner jag att det är viktigt att gå ut och berätta varför vi i olika sammanhang använt oss av runor sedan slutet på 1700-talet, säger Björn Skylling och fortsätter:

–… Jag tycker att det är tragiskt att de använder runtecken i sin politiska kamp.

Det politiska ställningstagande som Svea orden tar när man förkastar en politisk ideologi och världsåskådning står i kontrast till det förbud mot inblandning i politik eller religion som har rått inom orden sedan slutet av 1700-talet.


  • Publicerad:
    2021-04-12 09:51