ARKEOLOGI Vid en arkeologisk utgrävning i södra Tyskland hittade man ett av de bäst bevarade svärden från bronsåldern som man någonsin sett. Svärdet som inte har en enda repa eller skada beskrivs vara i så gott skick att det ”nästan blänker”.

I den sydtyska staden Nördlingen utförde man förra veckan arkeologiska utgrävningar vid en gammal gravplats. I graven hittade man ett helt otroligt fynd; ett 3000 år gammalt svärd som ”knappt visade sin ålder”. Enligt talesmän från Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege är svärdet fortfarande i så gott skick att det ”nästan ännu blänker”. I Smithsonian Magazines artikel kan man se bilder på fyndet.

Svärdet har ett handtag av brons som har blivit gjutet över bladet, ett hantverk som väldigt få smeder klarade av att utföra på den tiden man tror att svärdet blivit tillverkat. I och med upptäckten känner man nu till att svärd av denna typ har tillverkats i två regioner, i gränsregionen mellan Danmark och norra Tyskland, och nu i den tyska regionen Bayern.

Då bladet inte ska ha en enda synlig repa eller något som helst tecken på slitage misstänker man att svärdet kan ha haft ett symboliskt värde eller ett ceremoniellt syfte. Svärdet är dock utformat på så vis att det kunde ha använts i strid då dess tyngdpunkt befann sig långt ute på bladet, vilket betyder att det är ett effektivt vapen att hugga med.

Tillsammans med fyndet var tre människor och en rad andra reliker från bronsåldern begravna. Alla tre invånare i graven – en man, en kvinna och ett barn – hade begravts vid ungefär samma tid. Huruvida de är släkt eller inte är dock ännu inte känt.