RASBIOLOGI. Nya rön inom genetikforskning visar att över hälften av alla västeuropeiska män har en och samma anfader. Man tror att han var en stor hövding eller konung i Europa under perioden då stenålder gick över till bronsålder, och som var början till framväxten av en ny härskande elit på kontinenten.

kung

En forntida kung är genom sina många söner anfader till en majoritet av Västeuropas män, enligt ny studie.

Enligt en ny studie där man kontrollerat genetiken hos 1 200 västeuropeiska män från olika länder, har forskare kommit fram till att hälften av dessa har en och samma anfader. Den enda rimliga förklaringen till detta är att det för ungefär 4 000 år sedan levde en mäktig hövding, eller kung, som avlade många söner, vilka kom att sprida sig över kontinenten och som lade grunden till en ny, härskande aristokrati.

Framväxten av denna elit markerade övergången mellan de mer horisontella och egalitära samhällsstrukturerna under stenåldern och det mer hierarkiska och aristokratiska samhällssystemet som växte fram under bronsåldern och som kom att prägla stora delar av Europa under lång tid framöver. Detta är något man även ser inom arkeologin, framförallt i framväxten av individuella gravar istället för endast kollektiva under denna epok, vilket tyder på att det funnits personer som ansetts vara mer betydelsefulla än andra.

Anledningen till att just denne kung blev så mäktig, torde bero på tekniska och politiska framsteg, som till exempel transporter med hjälp av hjul, metallurgi och andra uppfinningar som underlättade en mer organiserad och effektiv krigsföring och handel.

Han var förmodligen en av de första härskarna av sin tid att befästa sin makt över ett större område. Även om vi inte vet exakt vem han var, eller vart i Europa han bodde, menar forskarna att han måste ha existerat. Dr Chris Tyler-Smith förklarar:

— I Europa var det en enorm befolkningsexpansion som skedde under bara några få generationer. Genetiken kan inte berätta exakt varför, men det vi vet är att en liten elit av män kontrollerade reproduktionen och dominerade befolkningen.

Han fortsätter:

— Hälften av Västeuropas befolkning härstammar från en och samma man. Vi kan bara spekulerar i vad som hände. Den mest rimliga förklaringen är att det kommer sig av teknologiska framsteg som har kontrollerats av en mindre grupp män. Hjultransport, metallurgi och organiserad krigföring är alla bra förklaringar som vi bör studera närmare.

Studien gick ut på att man kontrollerade variationer i Y-kromosomens sekvenser hos över 1 200 västeuropeiska män från 26 olika befolkningsgrupper med hjälp av data från 1 000 Genome Projektet. Y-kromosomen är den manliga könskromosomen och det kan endast ärvas från far till son. Mutationer i denna avslöjar vem som är släkt med vem samt hur nära släktskapet är, och detta hjälper därmed forskarna att bygga genetiska familjeträd.

Källa:
Half of Western European men descended from one Bronze Age ‘king’


  • Publicerad:
    2016-04-28 23:30