GENETIK. Forskningsresultat från Uppsala och Stockholms universitet ger ny information om Skandinaviens befolkningshistoria. Med hjälp av ny teknik har man kunnat analysera kvarlevorna från elva stenåldersindivider. Man kan bekräfta att jordbrukarna assimilerade jägare/samlare.

dna

Människans övergång från en livsstil som jägare och samlare till att livnära sig på jordbruk har länge diskuteras. Sedan man lärt sig att arbeta med DNA från uråldriga kvarlevor har man kunnat få fram ny information, men trots det har man innan dessa resultat publicerades inte vetat mycket om befolkningsstrukturerna i de grupper som förknippas med övergången till en jordbrukande livsstil.

— Vi har tagit fram genominformation från elva förhistoriska individer, det är fler än någon annan studie. Kvarlevorna från dessa stenåldersmänniskor var mellan 5,000 och 7,000 år gamla och associerade med en livsstil som jägare/samlare eller med en jordbrukande livsstil, säger Helena Malmström, forskare vid Uppsala universitet.

Studien bekräftar att jägare/samlare var genetiskt distinkta grupper. Migration spred alltså jordbruket över Europa. Forskningen visar också att jordbrukarna assimilerade jägare/samlare – men jägarna/samlarna kring Östersjön visade inga tendenser på att assimilera jordbrukarna. Inget genetiskt tillskott från jordbrukarna kunde upptäckas hos dessa jägare/samlare.

Studien är en del av Atlasprojektet vars syfte är att undersöka förhistoriska befolkningsmönster i Skandinavien genom genetiska data. Projektet leds av Stockholms och Uppsala universitet. Finansieringen står Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet för.

Källa:
Stenålderns jägare/samlare assimilerades av samtidens jordbrukare


  • Publicerad:
    2014-04-29 20:30