FRANKRIKE. Brittiska forskare vill göra en genetisk studie för att utröna hur många människor i franska Normandie som har nordiskt ursprung. Detta har dragit till sig kritik från personer som menar att man spär på ”rasism”.

stolt viking

Arkivbild.

Undersökningen, som leds av brittiska forskare, har som mål att utröna hur många ättlingar till forntida vikingar som bor i provinsen Normandie i nordvästra Frankrike. Under 800-talet uppges flertalet vikingar trängt in i Normandie och den genetiska studien kommer att utföras på personer med nordiskt klingande efternamn.

Flera så kallade antirasister har dock riktat kritik mot forskningen och menar att liknande studier kan leda till främlingsfientlighet. Man menar vidare att samhället kan anamma idén om att det finns olika slags folk.

Statsvetaren Gerald O’Coleman menar dock att oron är obefogad och han kritiserar det nuvarande samhällsklimatet i Europa som till och med hämmar vetenskaplig forskning.

— I moderna Europa överlag och Frankrike i synnerhet försöker regeringar och samhällsinstitutioner på att skapa intrycket att de faktiskt är i färd med att bekämpa rasism. Man försöker indoktrinera folk med att den europeiska politiken är mycket klok och progressiv. Hela den här PK-modellen är egentligen en ”tankepolis”, som på sistone blivit allestädes närvarande. Den har börjat hämma såväl vetenskapliga efterforskningar som rationellt meningsutbyte, menar han.

Källa:
Vikingarnas avkomma sökes i Normandie, ”tankepolis” slår larm


  • Publicerad:
    2015-06-23 18:15