En ny studie som publicerades i tidskriften Current Biology ger en intressant inblick i romernas historia och ursprung. Tidigare har forskare analyserat romernas språk och kultur i syfte att få veta var de härstammar ifrån. Tack vare ny teknik kan man nu analysera romernas DNA. Den nya studien bekräftar mycket av det som forskare tidigare har trott om romerna men kommer även med ny intressant fakta. 

Forskarna jämförde 800 000 genetiska baspar hos 152 romer från 13 olika grupper av romer. Romernas DNA jämfördes sedan med DNA från 4 500 européer från olika länder. 

Den nya studien visar att romerna härstammar från Indien och vandrade västerut för cirka 1500 år sedan. Utvandringen skedde i en våg från Punjab i Indien. Romerna vandrade genom mellanöstern och Centralasien med minimal beblandning med lokalbefolkningen. Cirka 53 procent av romerna dog när de lämnade Indien. Romerna kom till Europa via Balkan där de bodde i flera hundra år tills de började vandra vidare i Europa under 1100-talet. Ungefär 30 procent av romerna dog när de lämnade Balkan.

Forskarna kunde även studera hur olika grupper av romer har beblandat sig både med varandra och med andra folkgrupper. Studien har kommit fram till att romerna endast i liten utsträckning har beblandat sig genetiskt med européer, fram till modern tid var rasblandningen ytterst minimal. Europas romer är uppdelade i mindre grupper som bor i olika områden i Europa. Då dessa romska grupper ofta bodde långt ifrån varandra så har grupperna beblandats med varandra väldigt lite. Det har gjort att flera av gruppera har utvecklat genetiska skillnader. Eftersom romerna ofta bodde i isolerade grupper och beblandade sig lite med lokalbefolkningen så är romer mycket mer inavlade än både européer och indier. 

Studien var den första genetiska studien av Europas romer. Eftersom romerna sällan är en del av forskningsvärlden och inte deltar i samhället har de ofta glömts bort i genetiska studier, säger David Comas från Institut de Biologia Evolutiva på Universitat Pompeu Fabra i Spanien. Forskarna bakom studien håller på med nya genetiska studier av romer. Eftersom romerna aldrig har skrivit ner sin historia så blir genetiken extra viktig för att få reda på mer om deras ursprung.

Källa:
Reconstructing the Population History of European Romani from Genome-wide Data


  • Publicerad:
    2012-12-08 14:07