I år är det 500 år sedan zigenarna började ta sig in i Sverige. I Folkets Park i Malmö firade nyligen stadens zigenare jubileumet tillsammans med ”romska artister från när och fjärran”, skriver SR.

Zigenare har dock inte alltid varit välkomna i Sverige. Wikipedia skriver bland annat:

”På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att uppehålla sig i landet […] På Riksdagen år 1617 beslutades att landets alla ”tattare och zigenare” skulle utvisas. Den 28 juli 1637 kom ”Placat om Tatarnes fördrifwande af landet” till stånd. Här meddelas till en början att i Sverige finnes ”en stor hoop Sikeiner eller Tartare, som i skåcketals omlöpa i provincierne ifrån then ena orten till den andre”. Romska kvinnor och barn skulle fördrivas ur landet, medan man skulle ha rätt att döda de romska männen […] Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden.”

Zigenare

Men nu råder andra tider. Sveriges regering har utsett 2012 till ett ”romskt kulturår” och Statens kulturråd sponsrar ”romsk kultur”:

”Romsk kultur får fortsatt stöd av Kulturrådet. Två musikfestivaler, två museiutställningar och en romsk barnbok är satsningar som Kulturrådet nyligen beviljat bidrag till. Romerna är en av fem nationella minoriteter som Kulturrådet stödjer.”

Länsstyrelsen betalar dessutom ut cirka 1,25 miljoner kronor i direkt stöd till ”organisationer som företräder romer”.


  • Publicerad:
    2012-07-17 20:22