Idag kommer den judiske ”finansmannen och filantropen” George Soros till Sverige, skriver Svenska Dagbladet. Soros ska då träffa Sveriges regeringen för att diskutera romernas situation i Sverige. Redan igår släppte dock Soros tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och integrationsminister Erik Ullenhag en debattartikel.

I debattartikelns inledning fastslår man att det finns runt 6 miljoner romer i Europa. Därefter fortsätter man på följande sätt:

”Vi är djupt bekymrade över situationen för EU:s romer. De utsätts även idag för rasism, diskriminering och våld. Politiska partier i EU uttrycker öppet hat gentemot romer. På EU-nivå finns emellertid sedan en tid tillbaka en enighet om att resoluta åtgärder krävs. På EU-kommissionens begäran har samtliga medlemsländer presenterat nationella strategier för integrering av romer fram till 2020.”

Trots EU:s planer för tvångsintegration av romerna är George Soros och hans folkpartistiska vapendragare inte nöjda. Trion anser att både romernas historiska problem i Europa samt deras nuvarande situation måste uppmärksammas på samma sätt som den så kallade Förintelsen:

”De flesta européer känner till judarnas historia och Förintelsen. På samma sätt måste vi synliggöra Europas skuld när det gäller romerna. Men romernas öde berättas inte i europeiska klassrum.”

Efter att det gråtits färdigt om rasism framför debattörerna att det nu är dags att börja se romerna som en ”resurs”. ”I den globala konkurrensen har EU inte råd att låta miljoner EU-medborgare utestängas från utbildning och den reguljära arbetsmarknaden”, heter det bland annat.

Juden Soros fastslår också att vi måste börja ersätta européer med romer på arbetsmarknaden istället för att höja de europeiska folkens nativitet:

”Europa står inför en demografisk utmaning. Idag finns det fyra människor i arbetsför ålder för varje person över 65 år. 2050 kommer det att vara två arbetstagare för varje pensionär i EU. Nativiteten i Europa är för låg för att öka befolkningen. Samtidigt är romerna en snabbt växande del av EU:s befolkning. Medelåldern bland romer är 25 år och ska jämföras med den genomsnittliga medelåldern i unionen som är 40 år. Men romerna har klart lägre förvärvsfrekvens, sämre hälsa och levnadsstandard än genomsnittet i EU.”

I vissa europeiska länder utgör romerna sju till tio procent av befolkningen. Soros och folkpartisterna förutspår helt likgiltiga en framtid där en allt större andel av Europas befolkningar utgörs av romer.


  • Publicerad:
    2012-10-17 06:01