20130812_soros

Dagens datum 12 aug: Denna dag år 1930 föddes György Schwartz, senare känd som George Soros. Han framställs ofta officiellt som en välgörare och filantrop. Andra menar att han är en simpel ekonomisk förbrytare.

Bakgrund
George Soros, född i en judisk familj som György Schwartz den 12 augusti 1930 i Budapest, Ungern. Han flydde 1947 från kommunismen, som då styrde Ungern, till Storbritannien där han började studera på School of economics i London. Han tog examen 1952 och flyttade senare till New York och blev finansanalytiker.

Det dröjde inte förrän han började bygga ett eget finansimperium. 1973 etablerade han The Quantum Group Of Funds. En hedgefond som senare skulle bli mycket känd för flera kontroversiella spekulationer, främst valutaspekulationer. Startkapitalet för denna fond kom bland annat från finansfamiljen Rothschild. 1979 grundade George Soros ”Open Society Foundations” där han använder sina spekulationspengar till att politiskt påverka hela samhällen. George Soros säger själv att han filosofiskt är inspirerad av den judiske filosofen Karl Popper och titulerar sig gärna filantrop.

Stiftelsen för öppna samhällen (Open Society Foundations)
På stiftelsens officiella hemsida kan man läsa vilka värderingar de kämpar för och om stiftelsens samhällsuppdrag. Det ideologiska tankegodset är vad man modernt kallar liberalt (ej att förknippa med vad liberal var när rörelsen startades). Stiftelsen säger sig förfäkta frihet, folkhälsa, ekonomisk frihet, rättvisa m.m. I praktiken stödjer man krafter som vill legalisera t.ex. droger och prostitution med motiveringen att drogförbud sprider HIV och att förbud mot prostitution skapar dåliga arbetsförhållanden för de prostituerade. Man driver även frågor som anti-rasism, fria aborter, feminism, stöd till homolobbyn m.m. George Soros har fått en del kritik för sitt politiska arbete. Vissa menar att bakom alla liberala floskler finns en cynisk hemlig agenda som leder till att han och hans kollegor i den ekonomiska makteliten utökar sin makt ännu mer.

Nedan ser ni en propagandafilm från stiftelsen där de vill göra gällande att de gör diverse världsförbättrande saker.

Spekulationerna mot Sverige
Soros blev år 1992 känd i Sverige efter en omfattande valutaspekulation mot den svenska kronan. I korta drag kan man säga att han satsade stora belopp i så kallade derivatpapper på att kronan skulle falla. Detta skapade en kedjereaktion och massor av stora företag växlade sina svenska pengar till andra valutor för att alla var rädda för det stora stundande värderaset.

Den desperata situationen gjorde att Riksbanken på kvällen 16 september höjde marginalräntan (styrräntan) till 500 %. Denna rekordhöga ränta var endast bestående till 21 september. Detta var en desperat åtgärd att försvara kronan från vidare spekulationer. När valutaspekulationen fortsatte under mitten av november gav Riksbanken till slut upp försvaret av kronan och eftermiddagen 19 november ”flöt” kronan. Från att kronan hade haft en fast växlingskurs sjönk den nu med 25 % mot D-marken och med 40 % mot dollarn. I och med dessa procentsatser ökade således de svenska bankernas utlandsskulder på kort tid samtidigt som de gjorde kreditförluster på 50-80 % på sina kommersiella fastigheter. De som hade satsat pengar i att svenska kronan skulle sjunka i värde kunde kamma hem storvinster. Som vanligt är det på skattebetalarnas bekostnad.

Själv menar George Soros att han gör länderna en tjänst med sådana här spekulationer genom att peka på svagheter i deras penningsystem. Efterverkningarna av denna frammanade finanskris blev i Sverige en enorm kostnad för skattebetalarna. En permanent höjd arbetslöshet och över 2000 finansbolag i konkurs.

Spekulationerna mot Storbritannien
Samma år som Soros spekulerade mot svenska kronan gjorde han likadant mot det brittiska pundet. Den av familjen Rothschild kontrollerade ”statsbanken” tvingades devalvera pundet. George Soros tjänade  dryga 7 miljarder kronor på den affären som inte helt oväntat skattebetalarna i Storbritannien fick betala för. En annan intressant sak är att Soros aldrig skulle spekulera mot en Rothschild-bank utan att det var överenskommet från början.

Soros besöker Sverige
År 1998, alltså endast knappa 6 år efter valutaspekulationerna mot vårt land bjöds Soros till Sverige. Förutom en middag med kungafamiljen, möte med Peter Wallenberg och ett föredrag på handelshögskolan höll han även ett föredrag för SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Detta föredrag handlade om att vi måste ha en mer global ekonomi i en global värld och Motståndsrörelsens Pär Öberg lyckades bjuda in sig själv på det mötet. Han fick till och med chansen att ställa en fråga till George Soros:

Pär Öberg: –Du klagar här på globala kapitalister, men du är ju själv en av dem. Du sitter t.ex. med i Bilderbergruppen.

George Soros: –Jag är med i den gruppen för att kunna studera roffarkapitalisterna på nära håll och sedan belysa hur det går till.

Pär Öberg: –De skulle aldrig låta dig vara med om du inte var en av dem. Varför är era möten hemliga? Trots att chefer för stora mediabolag finns närvarande skriver de inte om mötet. Ni utgör en hemlig världsregering.

På den sista frågan fick Pär Öberg inget svar och blev fråntagen mikrofonen. På sina ekonomiföredrag brukar Öberg nämna ovanstående händelse och även beskriva Soros verksamhet. Värt att nämna är att Pär Öberg var den enda på föredraget som ställde kritiska frågor till den man som sänkte den svenska ekonomin och plundrade svenska skattebetalare. De andra i den inbjudna publiken hyllade honom.

Frontfigur för världseliten
Soros anses vara en av de ekonomiskt sett mest inflytelserika personerna i världen. Hans hejdlösa cyniska spekulationer över hela världen har skapat mycket misär. obama_puppetSpekulationerna i slutet på 90-talet mot Thailand och Malaysia förstörde nästan ländernas ekonomier totalt. På sina håll orsakade det svält. Det han gör borde helt klart räknas som kriminellt men i finansvärlden är det sådana som han som själva sätter reglerna. Därmed blir hans astronomiska ekobrott lagliga. Att han sedan har fräckheten att offentligt säga sig företräda frihet och mänskliga rättigheter gör det hela än värre. Det som är absolut värst är att han använder sina kriminellt tjänade pengar till att styra politiken åt ett håll som ekonomiskt passar honom. Soros var en stor ekonomisk bidragsgivare till att få fram Obama som president i USA. Många menar att personer som Soros har långt mer reell makt än den formelle presidenten. Den senaste finanskrisen (2008) som drabbade världen, främst USA och EU, som i skrivande stund ännu inte är över berodde just på ohämmad derivathandel. Soros Quantumfond tjänade astronomiska summor på den krisen. I en intervju åt tidningen ”The Australian” kommenterade George Soros den globala krisen så här: ”Finanskrisen i världen var stimulerande och på ett sätt kulmen av mitt livs arbete.”

Döm själva: är George Soros en filantropisk världsförbättrare eller en ekonomisk krigsförbrytare.


  • Publicerad:
    2016-08-12 01:58