Han är en av världens rikaste män. Han anordnar fredskonserter med Joan Baez. Han skänker stora penningbelopp till de östeuropeiska staterna för att de ska kunna bygga upp sina länder efter mer än ett halvsekel av förödande bolsjevikstyre. Han tar från de rika västländerna och ger till de fattiga. Så ser bilden av helgonet Georg Soros ut. Men vad gör han i verkligheten?

Kan det verkligen vara så att den judiske multimiljardären skänker bort stora delar av sin ihop- spekulerade rikedom till välgörenhet? Kan det vara så att Georg Soros fått nog av hat efter att han tvingats fly från sitt hemland Ungern under 1940-talet, och att han nu vill verka för världsfred och välstånd åt alla jordens människor? Naturligtvis inte. Liksom alltid i sådana här fall ser verkligheten under skalet ut på ett helt annat sätt än den välpolerade ytan. Låt oss istället tränga igenom denne snillrike börsspekulants dimridåer och ta reda på vad som egentligen ligger bakom alla dessa generösa utspel från hans sida.

Georg Soros – ett judiskt levnadsöde

Georg Soros föddes i Budapest 1930 i en välbärgad judisk familj. När många av de ungerska judarna blev deporterade till koncentrationsläger 1944, lyckades Georg Soros gömma sig. Han adopterades av en högt uppsatt regeringstjänsteman och antog det falska namnet Janos Kis. Soros reste runt Ungern tillsammans med sin adoptivfar för att konfiskera egendomar från de deporterade judarna. Om det är denna episod eller djupare bakomliggande orsaker som ligger bakom Soros intensiva tyskfientlighet är svårt att avgöra. Faktum är i varje fall att han hyser en starkt fientlig inställning till det tyska folket. Innan Berlinmuren föll tillhörde han dem som startade en aggressiv ”Fjärde Riket” -kampanj mot Tysklands enande. 1991 skriver han också i sin självbiografi ”Underwriting Democracy”:
”Det är lätt att se att situationen som fanns mellan de båda krigen kan återuppstå. Ett återförenat Tyskland blir den starkaste ekonomiska makten och utnyttjar Östeuropa som sin hemvist… en fruktansvärd häxbrygd.”
Efter kriget återförenades han med sin riktiga familj, men lämnade Ungern 1947 för att studera i England. Han studerade vid ”The London School of Economics” och insåg penningens betydelse och hur de fria marknadskrafterna i västvärlden kunde hjälpa honom att nå sina mål. Under denna tid försörjde han sig genom att sälja billiga smycken och handväskor och när han fick erbjudande om att flytta till New York och arbeta på en börsmäklarfirma, resta han genast dit. Han fann sitt rätta element på Wall Street och i New Yorks börsvärld. 1969 bildade han börsföretaget Quantum, som idag är världens mest framgångsrika företag i branschen. Quantum ägs helt och hållet av Soros och har de senaste åren gjort en vinst på mellan 30 och 70 procent. All handel bedrivs från den västindiska ön Curacado, och på så sätt regleras inte verksamheten av amerikanska lagar. Men besluten fattas på 34:e våningen i en av New Yorks helsvarta skyskrapor.

Riksbankens fiende nummer ett

I början av 1990-talet drog Soros ut i krig mot Europas regeringar. Han inledde sitt korståg i juni 1993 då han skrev ett öppet brev till The Times i London där han påstod att den tyska D-marken kulle sjunka i värde. Soros spekulerade och marknaden följde lydigt efter, D-marken rasade och affären gjorde Quantum omkring 3 miljarder kronor rikare. I september 1993 fortsatte han med en hård spekulation i det engelska pundet, vilket ledde till att England tvingades lämna det europeiska valutasamarbetet och Soros stoppade ytterligare 8 miljarder kronor i sin ficka. Han dubbades till ”The man who broke the Bank of England”. Näste man till rakning var Frankrike. Quantum lyckades sänka den franska francen och tjäna en hacka på köpet. Den svenska kronan kom givetvis inte undan utan följde med i raset. I Sverige är Georg Soros numera bekant som ”Mannen som knäckte den svenska kronan” eller ”Riksbankens fiende nummer ett”.

Frontfigur för Rothschilds finansimperium

Förutom hans kontakter med brittiska utrikesdepartementet, staten Israel och personer inom det amerikanska ”etablissemanget” så har Soros blivit utpekad som en av det omfattande finansimperiets Rothschilds allierade. Bland medlemmarna i Quantums styrelse återfinns Richard Katz och Nils O. Taube. Katz är också ledande i ”Rothschilds Italia S.p.A” i Milan samt styrelsemedlem i den engelska banken ”N.M Rothschilds & Sons”. Taube är kompanjon till ”St James´ Place Capital”, ett Londonbaserat investeringsföretag som räknar Lord Rothschild som en av sina huvudkompanjoner. En annan av Soros affärsbekanta, Sir James Goldsmith, är släkt med Rothschilddynastin. Andra av Soros affärskompanjoner inkluderar nuvarande israeliska vapenhandlaren Shaul Eisenberg, som i årtionden arbetat för den israeliska underrättelsetjänsten. En annan är Rafi Eytan, även han en jude som arbetat för Mossad. Eytan var Mossads kontakt med den brittiska underrättelsetjänsten.

Finansierar drogliberala kampanjer

Det många inte vet är att denne mångmiljardär – med tillräckligt mycket pengar för att köpa hela Sverige, om det vore till salu – är den privatperson som satsar mest pengar i världen på legalisering av narkotika. Rachel Ehrenfeld, en amerikansk drogexpert säger:
– När jag fick reda på att Soros börjat satsa pengar i det här, förstod jag att framgångar för legaliseringsrörelsen inte skulle dröja. Hur kan någon som säger sig kämpa för demokrati och frihet arbeta för det största slaveriet av alla, drogerna?
Faktum är att Soros vill legalisera i princip alla droger på marknaden, med ett möjligt undantag för de allra tyngsta, som exempelvis heroin. Han vill upprätta ett statligt distributionsnät för drogerna och hålla konsumtionen nere med höga priser. Tunga registrerade missbrukare ska dock få narkotikan billigare, så att de inte behöver finansiera sitt missbruk med kriminella medel. Folkomröstningar i Kalifornien och Arizona som nyligen genomförts visar att legaliseringsivrarna vinner terräng. I båda delstaterna sa en majoritet av den röstberättigade befolkningen ja till medicinskt bruk av Cannabis. I Kalifornien räcker det för en läkare att ge en muntlig rekommendation för att patienten ska få odla och bruka marijuana. I Arizona har det hela antagit större proportioner, där har man beslutat att öppna 117 olika droger för läkarrecept, ibland dessa återfinns bland annat heroin, hasch och LSD. Alla som sitter i fängelse för innehav av dessa preparat ska friges.
Men de drogliberala grupperna har fått stor hjälp från rika finansiärer utanför delstaterna. Motståndarna till legaliseringen har inte på långa vägar haft lika stora resurser att röra sig med. I Kalifornien hade de 30 000 dollar i kampanjmedel medan legaliseringsförespråkarna förfogade över drygt 1,8 miljoner. Georg Soros satsade själv omkring en halv miljon i var och en av delstaterna. Han säger sig också vara mycket nöjd med resultatet och är beredd att finansiera liknande projekt i andra stater. Under 1990-talet beräknas Soros ha investerat omkring 15 miljoner dollar i kampanjer för legalisering av narkotika, bara i USA. En av hans många organisationer, Lindesmith Center, är en av de ledande drogliberala organisationerna i världen. Chefen för Lindesmith Center, Ethan Nadelman som varit rådgivare på amerikanska utrikesdepartementet, har uttryckt sin önskan att hasch och andra droger ska kunna säljas per postorder.

Hälften av förmögenheten investeras i öst

Soros satsar varje år flera 100 000 dollar i legaliseringsprojekt i Östeuropa. Idag har han satsat ungefär halva sin förmögenhet i Östeuropa. Hans strävan till herravälde över dessa stater tar sig ibland offentligt uttryck, som när han utbrast:
– Vad ska man kalla de fallna Sovjetrepublikerna? Varför inte ”The Soros republics”?
Soros organisationer delar ut gratis sprutor och metadon till missbrukare i s k lågtröskelprojekt, vilket innebär att det ställs mycket låga krav på deltagarna. Åke Setréus, företrädare för organisationen ”European Cities Against Drugs” menar att ett av Soros projekt i Vilnius i Litauen är rena vansinnet. Där delar man ut metadon trots att det knappt finns några heroinmissbrukare i området. Jean-Paul Grund, en av Soros anställda vid ”The Open Society Institute” klagar i ett nyhetsbrev över medborgarnas och regeringarnas motvilja mot Soros drogliberala projekt. Han föreslog 1995 att man ska ge potentiella droganvändare ”konsumentinformation”, men inte med hjälp av före detta narkomaner eftersom ungdomar har svårt att identifiera sig med människor som gått ner sig. Istället tycker han att man ska ge stöd till projekt som den oberoende radiostationen Channel 103 i Makedonien. Channel 103 förespråkar en uppluckring av narkotikalagstiftningen och är mycket populär bland ungdomarna. Många östeuropeiska länder har svårt att säga nej till Soros stöd eftersom de behöver pengarna. Risken är att de blir tvingade att ta emot ”bidragen”, vilket i praktiken innebär att de också får ta emot Soros narkotikapolitik.

Knarklobbyn hoppfull inför framtiden

USA:s regering gör inte mycket för att förhindra utvecklingen, vilket gör den amerikanska knarklobbyn hoppfull inför framtiden. Vid den drogliberala organisationen ”Drug Policy Foundations” årliga sammankomst 1992 säger vice ordförande Kevin Zeese:
– Jag tror att vi kan vänta oss en förbindlig neutralitet [från regeringens sida, min anm.], vilket är bra. Gör det här till en lågprioriterad fråga. Jag tror att vi kommer att få se ett mindre aggressivt bedrivande av knarkkriget, där tonvikten flyttas över till hälsofrågorna.
Visst fick han rätt. En av Bill Clintons första åtgärder som president var att minska antalet anställda på Nationella narkotikabekämpningskontoret ONDCP med 84 procent, från 146 anställda till 25. Han utsåg sedan Richard Feinerg till ansvarig för latinamerikapolitiken i Nationella Säkerhetsrådet. Feinberg är ordförande för Inter-amerikanska dialogen, IAD, en privat organisation som består av inflytelserika personer från Nord- och Sydamerika och finansieras av Rockefeller. IAD menar att kriget mot knarket är slöseri med pengar och att de latinamerikanska länderna behöver knarkhandeln för att kunna betala sina skulder.
IAD förespråkar även legalisering av narkotika. Bill Clinton själv har under hela sin tid som guvernör i Arkansas omgivits av tunga missbrukare, bland annat har hans egne bror, Roger Clinton suttit i fängelse i mer än ett år för kokainlangning på 1980-talet. Vid denna tid bodde han i guvernörspalatset i Arkansas. Roger Clinton anklagades för att ha varit kontaktman för colombianska knarkhandlare i New York och han langade knark i stor omfattning i Hot Springs, en semesterort i Arkansas. Allt detta medan han bodde hos sin bror guvernören och nuvarande presidenten Bill Clinton. På ovan nämnda möte samlades även hel del andra intressanta personer, bland annat Georg Soros kompanjon Ethel Nadelman, chefen för Lindesmith Center. Tillsammans med New Age-förespråkaren Andrew Weil propagerade han för legalisering av nya kokainprodukter, bland annat bolivianskt kokaté. Frihandelsekonomen Milton Friedman var närvarande för att marknadsföra sin nya bok, som han skrivit tillsammans med psykiatrikern Thomas Szasz. Boken beskrevs som ”en portabel libertariansk läsebok om droger”, och namnet lämnar inget tvivel om vad författarna vill säga: ”Liberty and Drugs”.

De förgiftar vårt folk

Det är ställt utom allt tvivel att Georg Soros och hans gelikar handlar ytterst målmedvetet och med en kallblodig precision. De skaffar sig inflytande över svaga regeringar och stater som nyligen vunnit sin ”frihet” och yrvaket griper efter varje möjlighet att efterlikna sina storebröder i väst. Med hjälp av de enorma ekonomiska resurser som står till dessa blodtörstiga människors förfogande kan de med lätthet köpa upp och exploatera stora delar av Europas länder. Med tanke på att dessa herrar har lyckats slingra sina tentakler ända upp i de styrande skikten av snart varje europeiskt land, så har de ytterligare försprång i sin kamp för herravälde.
Samma män som kontrollerar våra media och våra regeringar, ja en stor del av samhället som helhet, försöker nu också att droga vårt folk. De lockar med ljuva drömmar och verklighetsflykt, de presenterar ”fakta” om narkotikans ringa skadeverkningar och de enorma fördelar en liberal narkotikalagstiftning för med sig. De ler i smyg åt oss dumma svenskar och kramar allt hårdare livtaget om den slumrande nationen. Hur ska man annars förklara Soros oerhörda fräckhet, när han trots sitt öppna drogengagemang på andra sidan Östersjön här i Sverige ansluter sig till en svensk organisation som arbetar mot droger. Han hånskrattar oss rakt i ansiktet, han spottar föraktfullt vid våra fötter.
Denna öppna provokation borde få även den slöaste av hjärnor att ana ugglor i mossen. När en person som ligger bakom knarkliberaliseringen i flera stater och som öppet säger sig förespråka legalisering av droger helt plötsligt engagerar sig i en organisation av motsatt slag så kan det bara innebära en sak. Han försöker försvaga vårt motstånd genom att infiltrera oss, göra oss svaga inifrån, för att i rätt ögonblick kasta sig mot vår strupe, likt ett hungrande rovdjur. Georg Soros verkar som en internationell rövare i gigantiskt format. Malaysias president anklagade nyligen Georg Soros för att ha knäckt landets valuta och att detta var ett led i en ”judisk konspiration”. Huruvida detta var ett led i en ”judisk konspiration” eller inte låter vi vara osagt. En sak är dock säker, den rövarverksamhet som Soros & co ägnar sig åt är djupt skadlig för vårt folk.


  • Publicerad:
    1997-12-05 00:00