Nordfront har tidigare rapporterat om hur George Soros vill byta ut européer mot zigenare och nu är han i farten igen. Denna gång har den judiske finansmannen Gyllene Gryning i siktet och vill hindra partiet från att bli mer populärt i Grekland.

Soros ser finanskriserna i Sydeuropa som ett hot mot EU och förespråkar därför en rad olika överstatliga lösningar. Soros menar att konsekvenserna av att inte följa hans råd vore katastrofala. SvD citerar Soros som man kallar den ”ungersk-amerikanske finansmannen”:

”Alternativet är en total kollaps av det finansiella systemet som vi känner det. Den kollapsen var på gång 2008, men stoppades. Nu har vi inte medel att stoppa den om den startar på nytt.”

Bortsett från att förespråka mer EU för att lösa EU-problem har Soros tagit saken i egna händer genom att nyligen grunda något som han kallar för Open Society Initiative for Europe (OSIFE). OSIFE har nu ställt in siktet på att ”hjälpa” Grekland eftersom Soros anser att många invandrare och asylsökare i Grekland far illa på ett sätt som den judiska finansmannen menar är ”hjärtskärande”.

George Soros

Av pragmatiska skäl kommer dock OSIFE även hjälpa greker eftersom invandrarnas lidande inte kan separeras från grekernas, då ”ett initiativ som begränsas till invandrare”, enligt Soros, ”endast skulle förstärka den växande xenofobin och extremismen i Grekland”. Soros skriver bland annat:

”För närvarande gör Gyllene Gryning politiska framsteg genom att tillhandahålla sociala tjänster till grekerna samtidigt som man attackerar invandrare. Initiativet som jag föreslår skulle erbjuda ett positivt alternativ, som bygger på solidaritet – europeisk solidaritet med grekerna och grekisk solidaritet med invandrare. Det skulle vara en praktisk demonstration av den anda som borde genomsyra hela EU.”

Mer specifikt vill Soros nu bygga ”solidaritetshus” i Grekland, en idé han fick när han i Stockholm tillsammans med bland annat Fredrik Reinfeldt firade att det var 100 år sedan Raul Wallenberg föddes. Dessa ”solidaritetshus” skulle ge mat och husrum till invandrare samtidigt som lokalbefolkningen skulle få använda byggnaderna som samlingslokaler. 

Soros uppmanar nu Sverige och Norge att ekonomiskt stödja hans projekt men betonar att han hoppas att EU på sikt ska ta på sig att bekosta projektet i framtiden.

Källa:
A Europe of solidarity, not only discipline


  • Publicerad:
    2012-11-12 15:46