JUDISK MAKT. George Soros har av Nordfronts läsare pekats ut som världens ondaste människa. Det visar sig nu att han har unika planer för världens utveckling.

 Skaparen av klippet uppmanar människor att "utveckla strategier för att kontra" judisk makt-rörelsen.

George Soros spelar via sin organisation Open Society Foundation en roll som den vita världens dödgrävare. Han underblåser revolutioner, köper politiker och skapar kriser enligt eget tycke. Han har dessutom tjänat en förmögenhet på sin verksamhet, pengar som i sin tur används för att driva hans agenda. Det är därför intressant att denna arketypiska judiska kosmopolit inte är sionist. Uppgifter har framkommit att Soros förutom att undergräva nationalism i västvärlden motarbetar den i länder som Israel! Detta är förhållandevis ovanligt inom den bredare judisk makt-rörelsen.

För att föra ett resonemang kring detta underlättar det att förstå sionismen som en judisk-israelisk nationalism. Den kan ses som en blandning av judisk raskamp och engagemang för Israel som en judisk stat. Sionismen är varken helt statslös eller helt bunden till staten Israel, men innehåller alltid element av båda, vilket reflekteras i spänningen mellan den judiska diasporan och de israeliska judarna.

Det är inte så att ett starkt sionistiskt engagemang per automatik innebär att resa till Israel och kämpa för statens försvar och expansion. Som Nordfront och andra ofta noterat kan ett sionistiskt engagemang drivas på flera plan. Att övertyga allierade att militärt angripa för Israel gynnsamma mål, att inifrån destabilisera fientliga nationer och att försvaga eller förhindra nationalism i vita länder är olika former av sionistisk aktivitet som inte vid första anblick kan kopplas till judisk-israelisk kamp. Sionismen är ofta subtil, men ett av dess avslöjande kännetecken är att utövarna propagerar för mångkultur i vita länder och etnisk homogenitet – ”Israel som en judisk stat” – i det egna landet. Att peka ut denna sionistiska dubbelmoral är ett effektivt vapen i kampen mot judisk makt-rörelsen.

Zionism2

Sionism och Theodor Herzl.

Hur ska vi då förstå George Soros som en icke-sionistisk, judisk globalist? Det finns några tänkbara teorier. Man skulle kunna tänka sig att Soros är en ideologisk liberal som sätter liberalismen sak före den egna gruppens intressen, men det vore ett misstag. Vita människor är de enda som i betydande antal frikopplar ideologi från grupptillhörighet. En svensk liberal eller marxist kan säkerligen tänka sig att han är just liberal eller marxist och att nationaliteten är mindre viktig eller helt oviktigt. Denna sorts abstrakta ideologiska tänkande förekommer generellt sett inte bland judiska, kinesiska eller andra icke-vita marxister eller liberaler. En judisk liberal är en liberal som tänker sig att liberalismen är den bästa vägen framåt för det judiska kollektivet. Det är högst osannolikt att Soros är en helt ideologisk aktör, frikopplad från sitt folk och ursprung.

En troligare förklaring är att Soros är mer kylig och beräknande än gemene sionist. Israel som stat gör bort sig gång på gång, synbarligen utan att lära sig. Israel beskjuter sina allierades fartyg, mördar barn med vit fosfor inför öppen ridå och och ägnar sig åt vad som förefaller vara obegriplig ondska i närområdet. Det har gått så långt att den europeiska vänstern, vars ideologi bokstavligen grundades av en jude, ser israel som en vit rasiststat. Om Soros som judisk aktivist vill upplösa alla gränser, blanda ut folken och skapa en världsordning där en liten internationell elit, en elit där judar är överrepresenterade, styr över jorden är det ett klokt drag att dumpa Israel. Sionism är helt enkelt ett ytterst dåligt varumärke utanför en kärna av amerikanska krista sionister och medlemmar av eliten.

Vi kommer troligen att se konservativa judar och kosherstämplade nationalister attackera Soros, de senare givetvis utan koppling till Soros härstamning. Nordiska Motståndsrörelsen har en historia av att göra rätt analyser i de stora utrikespolitiska händelserna, exempelvis konfliterna i Syrien och Ukraina. Vi förstår att man kan kritisera Geroge Soros och hans agenda för öppna gränser och rasblandning med korrekt retorik och förståelse för problemet utan att för den sakens skull ta parti med Soros konservativa rasfränder. Än viktigare blir det att förstå att judisk makt-rörelsen inte alltid är enad. Under det nittonde århundradet valde de globalistiska judarna kommunismen och de nationalistiska judarna sionismen. Detta ledde till frenetiska konflikter inte bara hos de icke-judiska klienterna på båda sidor utan även judarna själva, fram till dess att sionismen besegrade kommunismen som övergripande strategi. Den globala liberalismen utgör återigen en mot sionismen konkurrerande strategi. Det är viktigt att inte ta parti för någon av de grupper som står bakom ideologierna utifrån felriktad idealism, utan fortsätta agera endast utifrån vårt folks bästa.


  • Publicerad:
    2016-08-29 10:40