BIOPOLITIK. Fram till 1975 tvångssteriliserade svenska staten stora mängder utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. Idag satsar staten istället på att hjälpa sådana människor att skaffa barn.

DNA_utan_logo

Det är statligt finansierade Uppsala universitet som nu startat ett projekt som ska hjälpa utvecklingsstörda och psykiskt sjuka ungdomar som vill skaffa barn samt par som väntar barn att förbereda sig för föräldraskapet.

Projektet, som heter Reality care baby, går ut på att ungdomarna och paren får en docka som i stort har samma behov som riktiga barn och sedan mäter dockan hur föräldrarna sköter sig. Utifrån resultatet hålls sedan utvärderingssamtal med testpersonerna.

— Hur gjorde man när barnet skrek, försökte man att ta upp barnet, få barnet tillfredställt, på vilket sätt gjorde man det och allt vad man gör med barnet registreras digitalt, förklarar Berit Höglund, som leder projektet, i en intervju med Sveriges Radio.

Exakt vad projektet kostar i rena pengar och vad det förväntade resultatet är berättar inte Höglund i intervjun, men det verkar som att hon vill att barn till psykiskt sjuka och utvecklingsstörda föräldrar i högre grad ska uppfostras av de biologiska föräldrarna istället för att lämnas bort till fosterhem. Idag lämnas 40-60 procent av sådana barn till fosterhem och barnmorskorna brukar misstro att föräldrarna kan ta hand om barnen, vilket projektet antagligen tänker försöka motbevisa genom testdockorna.

Trots att många av barnen alltså lämnas till fosterhem uppfostrades bara i Uppsala över 1000 barn 2008 av föräldrar som var utvecklingsstörda.

Fotnot: Eugenik är rasbiologiska åtgärder som syftar till att förbättra en grupps genetik. Dysgenik syftar på ansamling och fortlevnad av försämrade gener och egenskaper i en population.

Källa:
Digital docka hjälp för föräldrar med utvecklingsstörning


  • Publicerad:
    2014-11-18 18:30