En ny studie om mångkulturens effekter publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry. Studien visar att mångkultur och hög etnisk mångfald leder till psykisk ohälsa hos befolkningen.

Rapporten fastslår att om den etniska densiteten, eller enklare sagt homogeniteten, minskar med 10 procent i ett område ökar samtidigt risken för att drabbas av psykos med 7 procent. Detta förklaras av att generellt sett så upplever personer som lever i etniskt heterogena områden större sociala motgångar, vilket tros leda vidare till psykisk ohälsa.
Etnisk homogenitet däremot är bra för den psykiska hälsan. En av rapportens slutsatser var följande:

”Människor bosatta i områden med högre andel människor av sin egen sort är bättre skyddade mot de sociala riskfaktorer som leder till psykoser.”

Studien bygger på 4 281 intervjuer med personer från hela England. Indier, bangladeshier, pakistanier, västindier, irländare och vita britter deltog i studien.


  • Publicerad:
    2012-10-27 12:46