HÄLSA. Ökningen av psykisk sjukdom i Sverige är dramatisk och nu är omkring hälften av alla sjukskrivna psykiskt sjuka. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

Den psykiska ohälsan breder ut sig i globaliseringens kölvatten. Illustrationsbild.

Fjällsjö Nyheter har skrivit en artikel om hur psykisk sjukdom ökar lavinartat i Sverige. Medan sjukskrivningar i allmänhet ökar så står sjukrivning för just psykiatriska diagnoser och besvär för den kraftigaste ökningen med hela 111 procent bara mellan åren 2011 och 2016.

Den största ökningen gäller ångest och depression och forskare kopplar detta kring samhällsfenomen såsom globalisering och identitetskris till följd av kulturmarxistisk ”normkritik”.

— Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sedan 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Samtidigt uppmuntrar etablissemanget diverse sociala beteenden som tidigare klassades som psykiska problem. Det faktum att till och med barn idag lär sig saker som att ”fundera över sitt kön” och tillåts att ansöka om ”könsbyte” menar nu många är en möjlig förklaring till att allt fler känner sig osäkra och deprimerade.

Under 90-talet ansökte omkring 15 barn årligen om ”könskorrigering”. Den siffran kom att öka med 300 procent under 00-talet för att idag ha ökat med tusentals procent. Under 2016 ansökte hundratals barn om ”könsbyte” och enligt många läkare beror den dramatiska ökningen på ”samhällsströmningar”.

Läs mer om idéerna bakom ”könskorrigering”, den ökande psykiska ohälsan i Sverige samt vilken del av landet som drabbats minst av den på Fjällsjö Nyheter.

Källa:
Psykisk sjukdom ökar kraftigt i Sverige


  • Publicerad:
    2017-03-27 19:15