STUDIE. En ny undersökning visar att de flesta barn och ungdomar i Sverige motionerar för lite.

Det är Centrum för idrottsforskning som tagit fram studien som visar att bara en av fem flickor och två av fem pojkar motionerar tillräckligt mycket varje dag.

— Vi har kommit fram till att barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt i Sverige, och att barn och ungdomarna inte når rekommendationen om fysisk aktivitet, säger Gisela Nyberg till SVT.

Kriterierna för vad som är rekommenderad motion kommer från Världshälsoorganisationen som menar att barn och ungdomar bör motionera en timme per dag.

Undersökningen bygger på en försöksgrupp på 900 barn som går i årskurs 5, årskurs 8 eller andra året på gymnasiet. Dessa barn och ungdomar har försetts med rörelsemätare som i detalj registrerat deras fysiska aktivitet under en vecka.

— Det är en stor andel som inte når upp till rekommendationerna. Och många är stillasittande en stor del av sin vakna tid. Bland gymnasieeleverna är det nästan 80 procent som spenderar sin vakna tid stillasittandes. Så det är oroväckande, säger Nyberg.


  • Publicerad:
    2017-05-10 12:20