UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister.

Undersökningen visar att marxister i högre grad diagnosticerats med en mental sjukdom. Faksimil: Summit.news.

Att det råder större mental ohälsa bland vänstersympatisörer är det kanske många som redan misstänkt.

En ny studie där fler än 8000 personer ingår visar nu att de som har politiska sympatier på vänsterkanten i högre grad är diagnosticerade med psykiska besvär:

I studien, som utfördes via det nätbaserade frågeverktyget Slate Star Codex, ingår sådant som personernas utbildning, demografi, livsstil och politiska åsikter. Resultatet visar att personer med vänsteråsikter oftare lider av mental ohälsa som schizofreni, bipolär sjukdom, borderline personlighetsstörning och depression.

Det visar sig även att den högsta andelen av de personer som har diagnos på att de lider av en mental sjukdom, 38 procent, är de som också identifierar sig som marxister. Andelen som har en diagnos på psykisk sjukdom är lägst bland de konservativa, 12,1 procent.

Studien är inte vetenskaplig, men ger kanske ändå en fingervisning om vilken typ av människor som lockas av vänstern respektive högern.

Den amerikanska författaren och advokaten Ann Coulter som myntat slagordet ”liberalism är en mental störning” ser alltså ut att ha visst stöd för sin iakttagelse.

Källor:
Studie: Större mental ohälsa bland vänstersympatisörer
Survey Finds People Who Identify as Left-Wing More Likely to Have Been Diagnosed With a Mental Illness


  • Publicerad:
    2020-02-14 13:25