INDOKTRINERING. Klimatförändringarna, eller den massiva rapporteringen kring dessa, kan orsaka psykisk ohälsa enligt Världshälsoorganisationen. 

WHO (Världshälsoorganisationen) rapporterar att ”klimatkrisen” kan orsaka mentalsjukdomar.

Bland symptomen finns posttraumatiskt stressyndrom och det nyligen uppfunna tillståndet ”klimatångest”.

Sedan 2017 klassar APA (Amerikanska psykologiorganisationen) klimatångest som en klinisk och legitim form av ångest som därmed är sjukskrivningsgrundande i USA.

Andra effekter är depression, där mest låginkomsttagare drabbas oproportionerligt mycket på grund av klimatkrisen, vilket har kunnat noteras i New Orleans, USA.

”Några av de största kroniska psykologiska konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att bero på långsamt växande katastrofer, som exempelvis den dagliga desperationen orsakad av en långvarig torka”, meddelar APA enligt irländska tidningen Irish Times.

Tidningen rapporterar också att långsamt växande klimatförändringar kan ge upphov till en rad känslor som rädsla, ilska och känslor av maktlöshet eller utmattning.

Enligt Irish Times kan klimatångest och miljöångest – ekoångest – i vissa fall vara svårare att hantera än de svåra klimatförändringarna i sig.

Tidningen reder dock inte ut i vilken utsträckning den ökade klimatångesten beror på själva klimatkrisen eller på rapporteringarna om den.

Källa:
The negative impact of climate change on our mental health


  • Publicerad:
    2019-07-19 12:55