BEFOLKNINGSUTBYTET. Helsingforsprofessorn Kristina Lindström hoppas att finländarna inte ska föda fler barn.


Professor Kristina Lindström, misstänkt folkförrädare.

Enligt färsk statistik från finska Statistikcentralen kommer den låga nativiteten i landet göra att antalet finländare under 15 år sjunker till under 700 000 individer redan under 2050-talet, vilket är den lägsta nivån sedan 1870-talet, då Finland hade under två miljoner invånare.

Befolkningskollapsen är den allvarligaste krisen som drabbat Finland sedan kriget och beskrivs av Statistikcentralen som ett hot. Även den finska regeringens finansdepartement har uttryckt oro över utvecklingen.

”Bra för klimatet om finländarna försvinner”
Kristina Lindström är professor i ämnet hållbar utveckling på Helsingfors universitet. Hon säger till finlandssvenska Hufvudstadsbladet att utvecklingen är positiv.

— Om man tänker på klimat och hållbarhet konsumerar vi i Finland väldigt mycket. Ur den synvinkeln är det inte alls så illa att vi inte är så många, säger hon.

Enligt Hufvudstadsbladet vill Lindström se finländarna ersättas med människor från andra folkgrupper som ska flytta in, skriver Ålands Nyheter. Hon hänvisar till globalism för att rättfärdiga sin önskan om att det finska folket försvinner:

— Det är förstås olyckligt för de enskilda som inte får de barn som de önskar, men sett till klimatavtryck och ur ett mer globalt perspektiv är det däremot ingen dålig utveckling.

Kristina Lindström har för sin forskning inom bland annat hållbar utveckling mottagit över 4 miljoner euro i bidrag från en rad samfund, i huvudsak sådana som finansieras via den finska statskassan.

Källa:
HBL: Professor i hållbar utveckling vill se finländarna dö ut och inte föda fler barn


  • Publicerad:
    2018-12-05 18:10