BEFOLKNINGSUTBYTET. Utbytet av det svenska folket går allt snabbare. Rasfrämlingar är ännu inte i majoritet, men hälften av alla barn som föds har mödrar med invandrarbakgrund.

50 procent av alla kvinnor som föder barn i Sverige har utländsk bakgrund, skriver Tobias Hübinette på sin blog.​

Med ”utländsk bakgrund” menar Hübinette kvinnor som antingen är utrikes födda eller inrikes födda med åtminstone en utrikes född förälder. 35 procent av de barnafödande har inte bara utländsk utan även utomeuropeisk bakgrund.​

2018 föddes 115 800 barn i Sverige, vilket motsvarar 1,76 barn per fertil kvinna, vilket är under ersättningsnivån som ligger på 2,1, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Denna siffra är dock hög jämfört med andra EU-länder. Bara Frankrike ligger högre. EU-genomsnittet är 1,59 barn per fertil kvinna. Att befolkningen ändå ökar i Sverige beror främst på invandringen, enligt SCB.​

Källor:
Idag har kring 50% av alla kvinnor som föder ett barn i Sverige utländsk bakgrund och kring 35% av alla kvinnor som föder ett barn i Sverige har numera utomeuropeisk bakgrund
Födda i Sverige
Sveriges befolkning


  • Publicerad:
    2019-04-13 22:45