FOLKUTBYTET. Enligt ett intressant inlägg av Urban Sylvan på hans blogg, så tog en statlig myndighet, ITPS, redan år 2004 fram och publicerade en rapport om ersättningsmigration till Sverige. Rapportens syfte ska ha varit att analysera hur den svenska befolkningen ska kunna ersättas av migranter.

Sveriges statsminister Stefan Löfven hävdade i en intervju i SVT Agenda i november 2019 som svar på vad det beror på att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor att ”vi såg inte det här komma”. I intervjun vägrade han koppla det skenande dödliga våldet till etnicitet och invandring.

I ett intressant inlägg av Urban Sylvan på bloggen Urban Skriftställare, Vi såg det inte komma – eller hur man bäst försöker dölja det man faktiskt redan visste, uppmärksammas att det tidigare fanns en myndighet som hette Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS.

Den myndigheten tog år 2004 fram och publicerade en rapport om ersättningsmigration till Sverige, Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries.

I rapporten, vars syfte enligt Sylvan är att analysera hur man kan ersätta den svenska befolkningen med migranter, behandlas frågan om hur stor invandring som är nödvändig. Enligt rapporten behöver Sverige för att täcka behovet räknat från år 2000, en migration på strax över 10 miljoner personer fram till år 2050.

Rapporten som pekar på vissa risker och problem, handlar även om från vilka delar av världen som Sverige kan attrahera migranter.

Det redovisas i rapporten också om olika typer av migrationsteorier. En sådan teori handlar om nätverksbyggande och gör gällande att ”när väl migrationen når en viss nivå kommer nätverket [av invandrare] i sig själv att generera de sociala strukturer som är nödvändiga för migrationen att bli självgenererande”.

Rapportförfattaren Daniel Rauhut skriver samtidigt att ”när de väl blir självgenererande är dessa migrantnätverk svåra för regeringar [myndigheter] att kontrollera då de står helt vid sidan av statens kontroll”.

Sylvan menar att regeringsföreträdare inte bara ljuger när de påstår sig ”inte ha sett det komma”, eftersom en statlig myndighet redan för femton år sedan utredde och publicerade en rapport om ersättningsmigration, utan att det hela är ett beställningsverk som går helt enligt plan.

Källor:
Vi såg det inte komma – eller hur man bäst försöker dölja det man faktiskt redan visste.
Replacement Migration to Sweden
Agenda sön 17 nov 2019


  • Publicerad:
    2020-01-07 19:00