FOLKUTBYTET. Nästan 20 procent av Sveriges befolkning var i början av 2019 födda i utlandet. Detta gör Sverige till ett av de länder i världen med störst andel utlandsfödda människor.

Folkutbytet i Sverige går som en dans. Två miljoner utlandsfödda befinner sig i landet. Arkivbild.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var nästan 20 procent – en femtedel – av befolkningen i Sverige i början av 2019 födda utomlands. Det rör sig om 1 960 000 migranter, vilket gör Sverige till ett av de av de länder i världen som har störst andel människor födda utanför landet.

Sedan år 2000 har antalet utlandsfödda i Sverige nästan fördubblats. Aldrig tidigare har så många utrikes födda bott i vårt land.

Antalet utrikes födda kvinnor är 973 027 medan antalet utrikes födda män är 982 542.

Det land som tidigare var vanligast att utrikes födda kom ifrån var Finland. Idag är Syrien det vanligaste landet och därefter kommer Irak, båda länder som ligger långt från Sverige såväl geografiskt som etnokulturellt.

De kommuner som år 2018 hade störst andel utrikes födda var Botkyrka (42,1 procent), Haparanda (41,6 procent), Södertälje (40,1 procent), Malmö (33,8 procent), Sigtuna (33,8 procent), Burlöv (32,3 procent), Sundbyberg (30,7 procent), Solna (30,5 procent), Järfälla (30,5 procent) och Upplands Väsby (30,3 procent).

Kommuner med minst andel utrikesfödda var år 2018 Piteå (6,5 procent), Lekeberg (6,8 procent ), Öckerö (7,0 procent), Rättvik (7,0 procent), Söderköping (7,1 procent), Säter (7,2 procent), Gagnef (7,4 procent), Grästorp (7,5 procent), Gotland (7,5 procent) och Kil (7,6 procent).

Det är främst storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, som lockar de utrikes födda. I Stockholm finns 25 procent av de utlandsfödda, liksom i Malmö medan andelen utlandsfödda i Göteborg är 21 procent. I övriga landet är siffran 16 procent.

Det är värt att notera att i de demografiska siffrorna från SCB har varken asylsökande eller personer med utländsk bakgrund, där en eller båda föräldrarna är utlandsfödda, tagits med. Det finns även en stor grupp illegala invandrare i Sverige som inte heller finns med, men som har rätt till skola, sjukvård, läkemedel, mödrahälsovård, tandvård etc.

Källa:
Drygt två miljoner utrikes födda i Sverige – fler än någonsin tidigare


  • Publicerad:
    2019-10-15 18:15