JUDISK LOBBYISM. Juden Ezra Klein hoppas den vita populationen ska dö ut innan de kan vända situationen.

Ezra Klein. Foto: Irn (CC BY-SA 4.0)

Den 35-åriga juden Ezra Klein som har en bakgrund som skribent på The Washington Post har skrivit en bok, Why We’re Polarized, som bland annat varnar för att allt för många ”kristna vita” har blivit medvetna om att de är dömda till undergång i USA genom demografiska förändringar.

Detta är ett problem, anser Klein, eftersom det därmed finns en hotbild som innebär att vita ännu skulle kunna göra något åt sitt problem.

Klein startade 2014 vänsterpublikationen Vox, som Mike EnochThe Right Stuff säger är en webbplats gjord av judar för judar och för vad han kallar ”stjärtgojer”.

Enligt journalisten Steve SailerTaki’s Magazine använder Vox ofta det rasistiska begreppet ”vithet” (”whiteness”) för att förödmjuka vita människor. Och hetsen mot vita har eskalerat.

Under 2014 använde Kleins publikation ordet ”vithet” sex gånger. År 2016 användes ordet 31 gånger, sedan 37 gånger år 2017. Under förra året användes ”vithet” i negativ betydelse 50 gånger.

Man har också använt det fabricerade begreppet ”vitt privilegium” (”white privilige”) 136 gånger.

Det motsvarande uttrycket ”judiskt privilegium” har använts exakt noll gånger.

I sin bok beklagar Klein också den ökade politiska polariseringen i USA, vilket han bland annat skyller på att alltför många nyhetskonsumenter tittar på det republikanskt och neokonservativt färgade Fox News istället för att konsumera hans egna publikationer.

Källor:
The Anti–Larry David
Strike & Mike episode 96: Shark Week, Poland


  • Publicerad:
    2020-02-16 16:15