INRIKES. Enligt färsk statistik från SCB fortsätter befolkningsutbytet.

Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån fortsätter folkutbytet i oförminskad takt. Jämfört med år 2000 finns det idag en och en halv miljon fler personer som har helt eller delvis utländsk bakgrund, medan svenskarnas antal minskat med 140 000.

Totalt uppgår personer med utländsk bakgrund till ungefär tre miljoner människor. De grupper som ökat mest kommer i huvudsak från länder utanför Europa som Syrien, Irak och Somalia.

Invandringen till Sverige har ökat dramatiskt sett över en längre period. År 1990 beviljades 37 000 uppehållstillstånd, år 2000 beviljades 60 000 vilket ökade till en stabil nivå på ungefär 100 000 per år med start 2006. Sedan dess har det dock fortsatt öka, de senaste åren har Sverige beviljat mellan 130 000 och 150 000 uppehållstillstånd varje år.

Källa:
Gunnar Sandelin: Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat


  • Publicerad:
    2019-04-03 23:45