BEFOLKNINGSUTBYTET. I Sverige ser man samma trend som i Finland med sjunkande nativitet bland kvinnor som är födda i landet. Däremot ökar nativiteten bland invandrarmammorna. Situationen innebär att Sverige är ett av få länder i Europa där befolkningsmängden ökar.

YLE har besökt den öppna förskolan Opalen i Tensta-Stockholm för att prata med rasfrämmande kvinnor som går dit med sina barn. Majoriteten av Tenstas invånare är invandrare.

— Det är enkelt att ha barn i Sverige. Du kan besöka läkare utan kostnad, läkemedlen är gratis för barnen och det finns öppen förskola dit man kan gå, säger Mumtaz Fatima som flyttade från Pakistan till Sverige för fyra år sedan.

Fatima är på Opalen med sin tvååriga dotter och säger att hon vill ha ett barn till.

Samtidigt som Fatima uppskattar det generösa svenska samhället ser hon också nackdelar med det, som att alla bidrag gör att ”mammor inte kommer ut i samhället”

Invandrarmödrar får pengar utan att göra någonting
— I många länder, till exempel i Pakistan och Indien, så har kvinnorna inte så mycket utbildning. Här kan de ta föräldrapenning utan att jobba. De kan få pengar utan att göra någonting, säger Fatima till YLE.

Den stora invandringen till Sverige har gjort att det till skillnad från i Finland föds mycket barn. Därför ökar befolkningen i Sverige medan den minskar i Finland.

Lena Lundqvist är demograf på Statistiska Centralbyrån. Hon förtydligar den demografiska situationen i Sverige:

— Åren efter invandring har de flesta ett högre barnafödande, just för att de kommer till Sverige som anhöriginvandrare för att bilda familj. Eller sen har många varit på flykt under många år och då inte fött barn, och då har de ett uppskjutet barnafödande då de kommer till Sverige, säger Lundqvist.

Källa:
Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men nativiteten sjunker bland kvinnor födda i Sverige


  • Publicerad:
    2018-12-04 08:00