UTRIKES. Enligt nya alarmerande siffror från FN förväntas en enorm befolkningsexplosion i Afrika under det närmaste århundradet. Enligt statistiken kommer kontinenten nästan att ha fyrdubblat sin befolkning år 2100.

Bara Nigeria kommer att ha en miljard invånare om 87 år, enligt FN.

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden släppte nyligen en rapport där man har beräknat hur jordens befolkningsutveckling kommer att se ut år 2100.

De alarmerande siffrorna visar att Afrikas befolkningsökning kommer att ta fart ordentligt och nästan fyrdubblas jämfört med idag – från dagens 1.3 miljarder invånare kommer man att öka till 4.5 miljarder invånare och inhysa inte mindre än 40 procent av jordens befolkning.

Redan 2050 beräknar man att 26 afrikanska länder kommer att ha fördubblat sin befolkning jämfört med idag. Nigeria, som idag är världens sjunde folkrikaste land, kommer år 2050 att ha gått om USA och ta platsen som världens tredje folkrikaste land och 2100 förväntas 1 miljard människor bo i landet.

Europas befolkning förväntas fortsätta minska, trots en prognos om fortsatt invandring från Afrika och Asien. Fertiliteten hos kvinnor boendes i Europa förväntas öka något, från 1.6 barn per kvinna till 1.8, med andra ord kommer inte nog många barn att födas i Europa för att befolkningen inte ska krympa. Ökningen torde också främst bero på att icke-europeiska kvinnor i Europa föder fler barn i snitt än infödda europeiska kvinnor.

Även i Afrika kommer fertiliteten att minska något, även om den fortsatt kommer att vara hög i jämförelse med övriga världen. Befolkningsandelen kvinnor i fertil ålder bland afrikaner har också ökat explosionsartat under senare tid och kommer att fördubblas inom de närmaste 35 åren.

Under samma tid kommer 1.8 miljarder afrikaner att födas och 2050 kommer 40 procent av alla världens barn att vara afrikaner.

Källa:
World Population Prospects – The 2017 Revision


  • Publicerad:
    2017-08-10 19:00