FOLKMORD. I slutet av år 2016 bodde 353 993 personer i Finland med ett främmande språk som modersmål. Arabiska gick samtidigt om somaliska och engelska och är nu tredje största utomnordiska språk i landet.

Ny statistik visar att allt fler människor talar arabiska som modersmål i Finland.

Överaktuarien vid finska statistikcentralen Markku Rapo säger att det främst är arabisktalande irakier och syrier som har ökat kraftigt efter intensifieringen av massinvandringen under 2015.

I slutet av 2016 bodde det 21 783 personer med arabiska som modersmål i Finland. Den officiella befolkningsmängden i Finland i var samtidigt 5 503 297 personer och folkmängden ökade under året med 15 989 personer.

Antalet människor med ett främmande språk som modersmål ökade med drygt 24 000 personer och antalet personer med inhemsk modersmål minskade med drygt 8 000 personer.

I Finland finns 105 000 personer med dubbelt medborgarskap, varav 20 324 var infödda finska medborgare som har beviljats medborgarskap i ett annat land.

Antalet utländska medborgare som beviljats finskt medborgarskap var 84 673.

Majoriteten med dubbelt medborgarskap är ryssar, följt av svenskar och därefter somalier, ester och amerikaner.

År 2015 presenterade statistikcentralen en prognos som visade att antalet ungdomar i Finland hotar att sjunka till samma nivå som år 1894 till följd av det låga födelsetalet. På 1950-talet var andelen finländare under 15 år över 30 procent av befolkningen. Sedan dess har andelen sakta sjunkit. I början av 1980-talet låg andelen på 20 procent och väntas enligt prognosen ligga på endast 14 procent år 2060.

Källa:
Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål


  • Publicerad:
    2017-03-29 17:10