KAMP. Nordfront återpublicerar här en artikel från Informationskriget.se som på ett personligt sätt tar upp hur viktigt det är att organisera sig till kamp för vårt folks överlevnad och mot den av globalisterna orkestrerade massinvandringen innan det är för sent.

Nu är tiden kommen, det är dags att sluta att spela det säkert. Du kan inte fortsätta att sitta still i båten för att bevara din samhällsposition. Du kan inte fortsätta att hålla tyst för att du är rädd för vad släkt och vänner ska tycka, för att du i värsta fall kan förlora ditt arbete om dina åsikter blir kända eller för att du kan förlora kunder om du har ett eget företag och de får reda på vad du verkligen tycker. Om vi inte börjar att ge uttryck för vad vi känner, även om det kan finnas en risk med att göra det, om vi inte visar att vi har fått nog av det som sker, så att det blir tydligt för alla hur många vi verkligen är som är trötta på detta, så kommer vi snart inte längre ha vårt svenska samhälle kvar.

Den dag vårt samhälle har tillåtits att kollapsa till samma nivå som ett land i tredje världen, med utbredd fattigdom och ständiga konflikter, så kommer du bara känna förakt för dig själv. Förakt för att du inte gjorde tillräckligt. Även dina barn kommer att förakta dig. För att du satt tyst när det gällde, bara för att du skulle kunna ha kvar din position i några år till innan du ändå till slut förlorade det mesta av vad du hade tillsammans med att resten av samhället föll.

Det är nu som det är dags att du och jag, vi alla tillsammans, börjar kämpa ännu hårdare för vår rätt och alla andra folkgruppers rätt att fortsätta leva i frihet som ett folk med en egen kultur. Internationella konventioner slår fast denna självklara och naturliga rätt för samtliga ursprungsbefolkningar, men ändå erkänns inte denna rätt för alla oss som utgör Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar.

Våra förfäder har bott på samma nordeuropeiska mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare så nära isens rand som möjligt i tiotusentals år, ända sedan människan började leva i Europa. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa. Vår kultur härstammar från urtiden, vår civilisations bedrifter är oöverträffade och ingenstans i världen existerar på ett lika litet område en större och mer skyddsvärd språklig, kulturell, genetisk och utseendemässig mångfald än i Europa. Genom våra förfäders blod och svett har rätten att existera här på våra villkor och med vår kultur förtjänats. Nu är det dags att intensifiera kampen. Alla kan inte göra allt, men varje person kan göra något och nästan alla kan göra mer, oftast mycket mer, än vad de gör idag.

Vår civilisation är unik och dess bedrifter är oöverträffade. Är inte detta viktigare att bevara än ett arbete eller ”gott rykte” bland ”vänner”?

Bloggar och alternativa medier drivs till stor del av idealism och vilja, men de kan inte göra underverk eller förändra världen utan visad uppskattning, delning av deras material och ekonomiskt stöd. ”gillningar” och kommentarer är bra eftersom människor är flockdjur, om några få gör det blir det snabbt fler, men det allra viktigaste är trots allt det ekonomiska stödet de får.

Allra bäst vore om alla skapade och delade sådant material som jag gör gör på Informationskriget.se och som många andra alternativa medier och människor som inte är rädda för att säga sanningen också gör, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Fler och fler läser, men antalet som själva börjar engagera sig för att informera andra, till exempel genom att framställa eget material, engagera sig i lokalsamhället, sprider information på gatan, sådana som hjälper till att förändra situationen till det bättre ökar inte alls i samma takt.

Jag vet att många är rädda för att framstå som dåliga människor inför sin familj, släkt, sina vänner, bekanta, arbetskamrater, studiekamrater och grannar. Behovet av att i andras ögon framstå som politiskt korrekt är så starkt idag.

Själv vet jag inte hur många vänner, dels på sociala medier, men även verkliga vänner och släktingar, som jag har förlorat sedan jag i slutet av sommaren 2015 började inse och skriva om hur stora problemen verkligen är med den invandringspolitik som Sverige driver. Jag hade gärna fortsatt att bara skriva om sådant som inte väckte så mycket rädsla och hat, detta hat mot de som vill försvara sig själva och sitt samhälle, ett hat som har skapats genom många många år – ja, generationer – av ”programmering” med samhällspropaganda och indoktrinering i skolan och som riktas mot de som vågar stå upp för sin familj, sitt folk och sitt land.

Jag hade väldigt gärna fortsatt att bara skriva om sådant som jag är intresserad av och älskar att skriva om, som till exempel hälsa, kost, vacciner, odling, djurhållning, miljö, lärande och om frihetsfrågor samt om hur bankerna, företagen och globalisterna håller på att ta över världen, men när migrationskrisen drog igång i slutet av sommaren, efter att bilden på den där stackars lilla drunknade pojken Aylan spreds i samtliga medier, när propagandan sköt i höjden och mörkandet av sanningen bredde ut sig, så insåg jag att jag inte bara kunde fortsätta att göra det jag gillade och som folk accepterade. Jag var tvungen att göra något mot det som skedde nu, mot själva migrationskrisen, även fast jag visst vad många skulle tycka om mig och det är därför jag nästan inte skriver om annat just nu.

Som ödesfråga för vårt folks överlevnad är massinvandringen för viktig för att ignoreras, även om den är ”obekväm”.

Det som hände då fick mig att vakna upp för detta problem, ett problem som jag nu när jag har satt mig in i frågan förstår har funnits väldigt länge, men som jag under så lång tid faktiskt hade lyckats vara rätt ovetandes om. Jag hade inte tidigare insett hur illa och förljuget allt var när det gällde invandringen, men nu vet jag det och nu är jag både ledsen och arg på mig själv att jag tidigare kunde vara så blind och att jag lät andra kämpa mot denna utveckling, kämpa för mig och de mina, utan att jag själv bidrog och gav dem mitt stöd. Idag är jag djupt tacksam för alla som har fört denna otacksamma kamp i alla dessa år. Om det inte vore för dem så hade situationen idag sannolikt varit ännu sämre.

Hela vårt samhälle håller på att omvandlas på ett förslaget sätt av mäktiga globalister och sionister som använder vår medkänsla och vilja att hjälpa andra mot oss själva. Kostnaderna och motsättningarna som det som sker idag medför kommer på sikt att krossa vårt relativt öppna och humana samhälle av idag. I värsta fall på bara några få år. Redan idag syns tecknen tydligt för de som vågar titta och detta trots att mainstreammedierna försöker att mörka vad som sker.

Länge tänkte jag som så många andra inom de så kallade ”frihets- och vakenrörelserna” gör än idag, att det är fel att kritisera invandringspolitiken och de konsekvenser i form av försämringar, motsättningar och våld som den skapar, men till slut insåg jag att det är just på grund av denna ovilja att ”sparka nedåt”, som det sägs att man gör om man kritiserar invandringspolitiken, som globalisterna har valt att använda migration från de fattigare delarna av världen för att förstöra västvärlden. Sanningen är förstås den att de som bekämpar det verktyg som globalisterna för tillfället använder, genom att visa vilka skador det gör, inte alls ”sparkar nedåt”, utan faktiskt bekämpar den globala eliten. Sanningen är att det faktiskt är den globala eliten som ”sparkar nedåt” på oss och på de fattiga människor de använder som ett verktyg mot oss.

Globalisternas mål är att skapa en handfull superstater av EU-modell, som omfattar hela världen med medborgare som lever ungefär som dagens kineser, i ett relativt högproduktivt och teknologiskt samhälle, men utan de flesta av de fri- och rättigheter som alla folk borde ha rätt till, allt kontrollerat av globalisterna genom den världsregering som i detta nu håller på att växa fram ur dagens FN-system. Om vi inte lyckas stoppa globalisternas pågående attack mot västvärldens så kommer folken i andra delar av världen aldrig kunna resa sig upp och själva skapa sin egen frihet, om vi inte stoppar globalisterna så kommer vi aldrig kunna hjälpa folken i de fattiga delarna i världen att bygga bättre samhällen och därmed så ”sparkar man inte nedåt” om man bekämpar den extrema invandringspolitiken som förs idag genom att påpeka de kostnader, skador och det lidande den orsakar.

Vi måste stoppa globalisternas planer för Europa innan det är för sent.

Vi kan inte lösa världens problem genom migration till västvärlden. [1] Det finns ungefär 5,3 miljarder människor som lever på två dollar eller mindre om dagen. Varje år föds det ytterligare 70–80 miljoner som läggs till denna grupp. Även om hela västvärlden skulle ta emot lika många migranter som Sverige gjorde under 2015, det västland som tog emot allra flest, vilket var så många att inte ens vårt jämförelsevis starka svenska system klarade det på ett bra sätt, så skulle hela västvärlden tillsammans ändå inte ta emot mer än 10–20 miljoner migranter, vilket skulle innebära att antalet människor i världen som lever på två dollar eller mindre om dagen ändå skulle fortsätta att växa med 50–70 miljoner varje år, trots att vi tog emot så många, trots alla problem som en så stor migration skulle orsaka för människorna i västvärlden. Sverige tog officiellt emot 163.000 asylsökande under 2015, vilket kommer att motsvara en ökning av befolkningen med drygt 1,5 % efter att de som återvänder hem och de anhöriginvandrare som anländer har räknats samman. Antalet som i slutänden får permanent uppehållstillstånd har historiskt alltid varit ungefär lika stort eller lite större än antalet som söker asyl. Faktum är sedan att 163.000 bara är de officiella siffrorna. Troligtvis tog Sverige emot ännu fler. Tyska forskare har visat att Tyskland tog emot över en miljon människor under 2015, trots att den officiella statistiken bara visar att knappt en halv miljon togs emot. Det kan vara en lika stor skillnad mellan de verkliga och officiella siffrorna även här i Sverige. Lösningen på fattigdom och krig är inte migration, utan förbättringar på plats som främst sker genom att världens folk kastar av sig det internationella system, med organisationer, banker och globala storföretag, som förtrycker oss alla.

Man börjar alltid att kämpa för de som står en närmast, eftersom man älskar dem mest och för att det är dem som i sin tur är villiga att dö för dig. Först när man har lyckats med detta, när ens nära är i trygghet, så kan man börja hjälpa andra med hjälp av de extra resurser som man har förmåga att samla. Lever du själv och dina nära i kaos så har du ingen kapacitet att hjälpa andra. Jag älskar min egen familj och de som står mig nära mest och så är det för alla människor, men bara för att jag älskar dem mest så innebär inte det att jag hatar alla andra människor. Att älska de som står en närmast är människans natur, det är den egenskap som har gjort att vi har klarat oss genom årtusendena och lyckats utveckla den civilisation vi har idag, men ändå är det just denna självklara och biologiskt mänskliga egenskap, som de som styr, deras medier och företag, försöker att utmåla som något dåligt, som något själviskt, som rasistiskt. De försöker att framställa mänsklighetens största styrka, vår kärlek till de som står oss närmast, som något negativt och få oss att gå emot själva vår natur i de moderna påbuden om att man ska älska alla precis lika mycket och att allt det som är vårt tillhör alla.

Den naturliga ordningen genom årtusenden har alltid varit familjen, släkten, ätten, bygden, folket, landet, grannfolken, mänskligheten och världen. Ungefär i den ordningen. Den som förnekar detta är antingen okunnig, naiv, sovande eller en lögnare.

Vi kommer inte att lyckas att stoppa denna attack som vi nu hukar under om inte alla hjälper till, om inte du också börjar kämpa. Först för de som står dig närmast och först därefter, om du har kapacitet för det, för andra.

Alla världens folk har rätt att leva i fred och frihet, att ha ett eget land, att få leva med sina egna och att få ha en egen kultur. Det finns internationella konventioner som slår fast denna universella och naturliga rätt. Under historien har det funnits otaliga exempel där olika folkgrupper och befolkningar i vissa områden har fått denna rätt kränkt på olika sätt. Ibland har det gällt små grupper av ursprungsfolk i regnskogen vars liv har förstörts av en mäktigare civilisation som vill åt deras territorium eller att det har skett i ett missriktat försök att hjälpa och ”civilisera”. Ibland har det gällt hårt förtryck och tvångsinflyttning av stora antal människor i ett område för att på sikt kunna krossa motståndsviljan och förändra kulturen, ungefär så som skedde när Sverige för århundraden sedan tog över Skåne från danskarna eller som när européer tog över den nordamerikanska kontinenten. Precis som de så kallade ursprungsbefolkningar i Sydamerikas regnskogar, aboriginerna i Australien eller samerna i Lappland så har också alla andra folk rätt till att existera på sina egna villkor, utan att tas över av andra. På samma sätt har har även vi svenskar rätt att fortsätta existera och ha kvar vår egen kultur, att inte behöva få den förändrad genom en allt för stor invandring, som om den får fortsätta på samma sätt som de senaste åren kommer att göra oss etniska svenskar till en minoritet i vårt eget land inom bara 10–25 år, trots att andelen invandrare i Sverige tills för bara 50–60 år sedan bara utgjorde ungefär en procent av befolkningen.

Redan 2015 var ungefär 22,2 % av Sveriges befolkning antingen född utomlands (17 %) eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (5,2 %). Från år 2000 har andelen med en sådan utländsk bakgrund ökat från 14,5 % till att 2015 alltså vara 22,2 %. I absoluta tal innebär det att antalet med en sådan utländsk bakgrund mellan 2000–2015 ökade från ungefär 1,288 miljoner till 2,187 miljoner, vilket är ungefär 70 % ökning på bara 15 år. [2] Skulle man även räkna in gruppen födda i Sverige med en utrikes född förälder till andelen av befolkningen med utländsk bakgrund, alltså alla som har någon form av utländsk bakgrund, så utgör de ungefär 30 % av befolkningen. Visst, en stor andel av dessa 30 % av befolkningen har nordisk eller europeisk bakgrund, men ungefär hälften av de som idag har utländsk bakgrund har utomeuropeisk bakgrund och av dessa har de allra flesta sin bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika och idag är det i princip bara från dessa områden som Sveriges enorma befolkningstillväxt kommer och så har det varit de senaste 20 åren.

En så stor invandring och en så snabb förändring av befolkningssammansättningen som vi nu ser i Sverige och Europa har aldrig skådats tidigare och självklart kommer det leda till stora förändringar av vår svenska och europeiska kultur, vilket alla människor enligt internationella konventioner ska ha en rätt att slippa. Vidare har vi svenskar eller övriga européer aldrig efterfrågat denna förändring eller fått någon möjlighet att rösta om det, utan det är något som har tvingats på oss av ”vår” överhet. Inte heller har vi vanliga människor som lever idag någon kollektiv skuld för att ”våra” så kallade ledare tidigare under historien har förtryckt eller idag förtrycker folk i andra delar av världen. Bara för att ”våra” ledare har betett sig och än idag beter sig illa och ofta använder våra resurser och våra statsapparater för att suga ut och förtrycka andra folk i andra delar av världen så gör inte det på något underligt sätt att vi folket förtjänar vad som drabbar oss idag. Dessa ledare förtrycker även oss.

Vi svenskar är den största ursprungsbefolkningsgruppen i Sverige. Förfäderna till nästan alla av oss etniska svenskar har bott på samma mark sedan inlandsisen drog sig tillbaks för många tusentals år sedan och innan dess levde de som jägare och samlare i tiotusentals år så nära isens gräns som det bara gick. Vi infödda svenskar är Sverige och tillsammans med övriga europeiska folk är vi Europa och vi har med blod och svett förtjänat rätten att leva och existera här på våra egna villkor och med vår egen kultur.

Våra förfäder har gjort enorma offer för vår rätt att leva i våra egna länder.

Att all spridning av den västerländska civilisationen skulle ha varit så dåligt som det så ofta utmålas i nutida medier stämmer inte, utan i de allra flesta fall har det lett till förbättringar som folken i andra delar av världen inte skulle vilja vara förutan. Inte heller har västvärlden på något sätt utmärkt sig relativt till andra stora kulturer i att vara särskilt grymma, mer krigiska, ha haft mer slavar eller skövlat naturen värre än andra. Med detta vill jag inte utmåla det som att vi inte har gjort någonting fel, utan bara att historien snarare visar att relativt till resurser och förmåga att påverka andra så har den västerländska civilisationen, alltså de europeiska folken, varit mildare mot andra och mer hjälpsamma än vad andra civilisationer och folk har varit i motsvarande lägen.

Själv lägger jag väldigt mycket tid på att skriva om migrationskrisen och invandringspolitiken – faktum är att det handlar om mer tid än jag egentligen har – eftersom jag vet att det är det viktigaste just nu och att det måste göras, men utöver detta så stödjer jag även andra alternativa medier och krafter så gott jag kan, som till exempel Red Ice, Nya tider, Nordiska Motståndsrörelsen och andra, oftast både ekonomiskt och på andra sätt. Vidare samarbetar jag organiserat tillsammans med andra för att vända utvecklingen och för att skapa en bättre värld.

Artikelförfattaren uppmanar sina läsare att stödja de goda krafter som står upp för vårt folk.

Saken är den, att det inte går att bara göra ingenting i den situation vi står inför idag. Om lika många som idag fortsätter att hoppas att andra ska kämpa för dem och att de själva inte behöver delta eller riskera något så kommer vi att förlora. Ni måste själva börja bidra och om ni inte själva vågar skriva, intervjua, filma eller sprida information, om ni inte vågar engagera er i organisationer, säga ifrån på jobbet eller i skolan när lögnerna sprids, så kan ni i vart fall som minst stödja kampen ekonomiskt. Vi måste alla göra mer än vad vi gör idag. Jag måste göra mer än vad jag gör idag. Du måste göra mer än vad du gör idag. Ta kampen ytterligare ett steg. Om inte fler gör något själva och/eller stödjer andra som kämpar ekonomiskt så kommer vi snart inte ha ett så öppet, säkert och bra samhälle som vi tidigare har haft. Vi har inte lång tid kvar om vi ska kunna vända utvecklingen på ett bra sätt.

Var så säkra, vi kommer att vända utvecklingen, men jag vill att vi gör det nu, snart, så att det inte behöver bli så dåligt och våldsamt när det väl sker. Väntar vi för länge finns faktiskt risken för stora samhällsomvälvningar och till och med i värsta fall inbördeskrig – tänk bara på vad som hände på Balkan under 90-talet. Alla som är insatta vet att det den gången inte handlade om oprovocerad serbisk aggression, även om det är så ”ledare” och ”medier” i västvärlden framställer det. Jag engagerar mig redan nu idag för att slippa utkämpa ett inbördeskrig senare. Om någon tror att jag skämtar så kan jag meddela att jag är helt allvarlig. Om någon tror att jag överdriver så behöver den personen få ordning på sin fakta och börja lära sig av historien.

Jag vet att en del av er kommer att tycka ännu sämre om mig efter att ni läst denna text, men det är något jag är villig att ta eftersom jag vet att många människor än idag befinner sig i den förnekelse som jag själv befann mig för inte alls så länge sedan. Jag kämpar för er, även fast ni kanske inte inser det än och hoppas att ni, när ni så småningom ”vaknar till” och inser det, ställer er vid min sida och kämpar tillsammans med mig.

Avslutningsvis vill jag säga att ni inte nödvändigtvis måste stödja Informationskriget.se, det finns så mycket annat som också är bra, till exempel Red Ice eller Nordiska Motståndsrörelsen eller någon annan av de alternativmedier och organisationer jag nämnde tidigare. Det viktiga är att ni göra så mycket ni bara kan och/eller stödja andra som kämpar och om ni redan gör det så måste ni börja göra och stödja ännu mer. Om ni väljer att stödja Informationskriget.se så försäkrar jag er om att jag kommer att fortsätta att kämpa hårt för vår frihet, vårt självbestämmande och vår rätt att fortsätta att existera som folk.

Här är vad som måste göras!

Förbli stark i kampen för dem du älskar, för vår frihet och för en bättre värld!

/Tobias Lindberg

Ursprungligen publicerat på Informationskriget.se


  • Publicerad:
    2017-02-15 15:15