INRIKES. De fem afghanerna som i höstas våldtog en minderårig pojke i ett skogsparti i Gottsunda i Uppsala ska alla utvisas efter avtjänat straff. Detta meddelade Svea Hovrätt trots att de dömda är folkbokförda i Sverige som yngre än 18 år.

Gruppvåldtäkten ägde rum natten mellan den 24 och 25 oktober i Gottsunda i Uppsala. Tre afghanska män bar in en minderårig pojke i i ett skogsparti där han våldtogs av var och en av dem under minst en timmes tid. Offret hotades med kniv och delar av gruppvåldtäkten filmades av förövarna.

Tingsrätten bedömde straffvärdet för den grova våldtäkten till 6 års fängelse om gärningsmännen hade varit 21 år eller äldre, men eftersom samtliga var folkbokförda här i Sverige som yngre än 18 år så dömdes de istället till drygt ett års sluten ungdomsvård. Åklagaren yrkade på utvisning, men tingsrätten avslog detta på grund av deras låga ålder och säkerhetssituationen i Afghanistan.

LÄS OCKSÅ: ”Bacha bazi” – Kulturella sexövergrepp på barn i Afghanistan

Domen överklagades gällande det avslagna utvisningsyrkandet och i onsdags meddelade Svea Hovrätt att samtliga fem gärningsmän ska utvisas till Afghanistan efter avtjänade straff. Motiveringen var att det var ett utomordentligt allvarligt brott, att ingen av gärningsmännen har någon anknytning till Sverige, att det i nuläget inte finns något generellt utvisningshinder till Afghanistan och att de alla kommer att vara över 18 år när straffen är avtjänade.

En av sakerna domstolen tittar på när den gör straffbedömningen är åldern vid själva brottstillfället, men eftersom utvisning inte är en del av straffbedömningen så kunde Svea Hovrätt välja att döma till utvisning trots att gärningsmännen var under 18 år när de begick brottet.

Ursprungligen publicerat på Informationskriget.se.

Källor:
Dömda för gruppvåldtäkt ska utvisas


  • Publicerad:
    2017-03-10 19:43