MÅNGKULTUREN. I slutet av oktober rapporterade mainstreammedierna om att en 15-årig pojke hade blivit gruppvåldtagen i Västerås. I mitten av januari rapporterade alternativmedierna om att de tre gärningsmännen var afghaner. Nu kan Informationskriget.se avslöja att den 15-årige pojken var etniskt svensk.

Pojken våldtogs oralt och analt av de tre afghanerna. Bilden är en illustration.

Med massinvandringen kom gruppvåldtäkterna. I början på 2000-talet så uppmärksammades detta för Sverige helt nya fenomen, då andelen icke-europeiska invandrare redan då hade blivit så stor att problemen med mångkulturen hade börjat bli övertydligt synliga. Visst hade det förekommit gruppvåldtäkter redan tidigare, varav en del som hade begåtts av etniska svenskar, men det viktigaste med dessa tidigare gruppvåldtäkter var att de var väldigt få och så pass ovanliga att de inte ens uppmärksammades som ett fenomen.

När medierna i början av 2000-talet diskuterade gruppvåldtäkterna så var svenskarna chockade över hur ofta dessa fasansfulla övergrepp skedde. Vart eller vartannat år rapporterades det om en ny gruppvåldtäkt. Vad få inte insåg då var att det snabbt skulle bli ännu värre.

Något som många däremot insåg redan då var att gruppvåldtäkterna i princip alltid utfördes av invandrare och att dessa i de flesta fall kom från Mellanöstern eller Afrika, men etablissemanget och mainstreammedierna försökte framställa det som att gruppvåldtäkterna inte hade någonting med etnicitet eller kultur att göra, utan att det enbart handlade om socioekonomiska faktorer.

Bara ungefär 10–15 år senare, om vi hoppar till nutid, så är gruppvåldtäkterna ett otroligt vanligt fenomen. Nästan varje månad får vi höra om att en ny gruppvåldtäkt som har utförts. Ibland är det varje vecka. Under en vecka nu i somras rapporterades det om att minst sex gruppvåldtäkter hade utförts i Sverige. Sex stycken. På en vecka.

Idag vet vi att gruppvåldtäkter i princip bara utförs av invandrare och med invandrare så avses i det här avseendet inte norrmän och tyskar, utan oftast handlar det om människor med ursprung i Mellanöstern och Afrika. Ibland kan de vara från områdena i och omkring Balkan eller från Syd- eller Centralamerika, men det är mer ovanligt. Även överfallsvåldtäkterna domineras av samma invandrargrupper trots att de fortfarande utgör en rätt liten minoritet av befolkningen. Vad gäller övriga våldtäkter så utförs även de sett per capita i mycket större utsträckning av samma invandrargrupper.

Etablissemanget fortsätter dock att hävda att etnicitet eller kultur inte har någonting med saken att göra, trots att det finns både forskning och statistik som bevisar invandrarnas, särskilt då de från Mellanöstern och Afrika, stora överrepresentation när det kommer till allvarligare vålds- och sexualbrott. I inlägget ”Vad som måste göras” har jag skrivit mer utförligt om detta samt bifogat både referenser och länkar till den statistik och forskning som finns.

Även gruppvåldtäkterna har nu börjat genomgå förändringar. Tidigare har de nästan uteslutande varit riktade mot kvinnor och flickor, men med den ökade invandringen från länder som Afghanistan, där det sexuella utnyttjandet och den prostitution av prepubertala pojkar som går under namnet ”bacha bazi” är vanligt förekommande och mer eller mindre kulturellt accepterat i stora delar av landet, så har gruppvåldtäkterna riktade mot pojkar börjat öka kraftigt.

När det gäller de gruppvåldtäkter där offren har varit pojkar så skiljer de sig i två avseenden från de där offren är kvinnor och flickor. Det första är att gruppvåldtäkter mot pojkar i princip alltid utförs av afghaner, medan de mot kvinnor och flickor även utförs av människor från andra delar av Mellanöstern och Afrika. Det andra är att offren vid gruppvåldtäkter mot pojkar i princip alltid är afghaner eller är nyanlända från Mellanöstern eller Afrika, medan offren för gruppvåldtäkter mot kvinnor och flickor oftast är svenska. I vart fall så är det så det har varit hittills enligt de uppgifter som är har blivit kända om de gruppvåldtäkter som hittills har utförts där pojkar har varit offer.

Gruppvåldtäkten i Västerås
En kväll i slutet av oktober var en 15-årig pojke på väg till centralstationen i Västerås när han plötsligt blev stoppad i en park av tre män som frågade om han hade eld. När han sa att han inte hade det blev han först nedslagen och sedan våldtagen. Männen hjälptes åt att hålla i pojken samtidigt som de våldtog honom både oralt och analt. Männen turades dels om att våldta och dels så våldtog två av dem pojken samtidigt.

När männen var färdiga lämnade de platsen och pojken kunde ta sig till sjukhuset.

Våldtäkten skedde någon gång mellan klockan 18:45 och 19:45 den 28 oktober. Polisen fick larmet om att våldtäkten hade skett klockan 21:07 och pojken kunde lämna ett bra signalement av gärningsmännen som han bedömde vara i 25-årsåldern.

I parkområdet mellan länsstyrelsen och ån i Västerås blev pojken gruppvåldtagen.

Trots att pojken lämnade ett bra signalement som bland annat avslöjade att männen hade sett ut att komma från Mellanöstern så nämndes ingenting om detta i mainstreammedierna. Det enda som nämndes var att pojken hade sagt att de såg ut att vara i 25-årsåldern.

Den 2 november anhölls två av männen och den 6 december anhölls den tredje. Efter gripandena avslöjades att männen enligt uppgifterna som myndigheterna hade var mellan 17 och 19 år gamla och när åtalet mot de tre männen slutligen kom in den 18 januari så avslöjade alternativmedierna att de tre männen hade tolkbehov på dari och att de sålunda troligtvis var afghaner.

Den 27 januari inleddes rättegången i Västmanlands tingsrätt mot de tre afghanerna där två av dem var åtalade för grov våldtäkt och den tredje för våldtäkt. Bland bevisen fanns bland annat film av männen från kamerorna vid centralstationen samt DNA-spår de hade lämnat på pojken kropp och kläder i form av spermier och sekret.

Efter att rättegången hade avslutats hörde en person som i sitt arbete i Västerås har insikt i fallet av sig till Informationskriget.se och lämnade kontrollerbar information om att den 15-åriga pojken är etniskt svensk och född sent på året år 2000. En blond och blåögd pojke som när han blev våldtagen snart skulle fylla 16 år, men som upplevs som yngre än han är.

Funderingar om framtiden
Av hänsyn till den 15-åriga pojkens integritet och uppgiftslämnarens önskan att förbli anonym så avslöjar Informationskriget.se inte fler detaljer än dessa om vare sig brottsoffret eller den som lämnade uppgifterna.

Gällande de tre gärningsmännens ålder så är det intressant att se att pojken hade lämnat ett signalement som hade sagt att de såg ut att vara i 25-årsåldern, men att det sedan när de hade gripits visade sig att det var registrerat hos myndigheterna att de var mellan 17–19 år gamla. Självklart beror detta på att männen sannolikt egentligen är i 25-årsåldern, men att de har ljugit om sin ålder när de anlände till Sverige för att de skulle få asyl.

Uppgifter om vilka det är som är offer för brott som våldtäkter och gruppvåldtäkter är lika viktiga som uppgifter om vilka som är förövare, men mainstreammedier och etablissemang försöker oftast undanhålla oss dessa. Att män ofta är förövare och kvinnor är brottsoffer får vi veta, ja detta formligen trycks upp i ansiktet på oss, men att gärningsmännen oftast är invandrare från Mellanöstern och offren oftast svenskar det hålls det tyst om.

På grund av denna mörkläggning om vilka som är gärningsmän respektive offer så är det otroligt viktigt att fler personer med kunskaper om specifika ärenden hör av sig till ansvarsfulla och ärliga alternativmedier som faktiskt tar uppgiften att informera sitt folk, sina blodsfränder, på allvar.

Frågan vi nu måste ställa oss är om det vi såg med denna gruppvåldtäkt i Västerås är början på en förändring av gruppvåldtäkterna mot pojkar eller om det bara var en tillfällighet? Hittills har offren själva varit afghaner eller nyanlända, men det finns ingenting som tyder på att det inte kommer att förändras. Våldtäkterna, överfallsvåldtäkterna och gruppvåldtäkterna fortsätter alla att öka. Snedfördelningen mellan vilka som är förövare respektive offer fortsätter att öka. Ju större andel av befolkningen som består av främlingar, desto djärvare blir de. Ju fler främlingarna blir, desto mer riktar de sin aggression utåt mot den infödda befolkningen. Afghansk invandring i den utsträckningen vi ser nu är något nytt och troligtvis kommer vi i framtiden se allt fler unga svenska pojkar falla offer för gruppvåldtäkter. Om vi inte gör något, Antalen och andelen svenska kvinnor och flickor som våldtas av främlingar kommer att fortsätta att öka. Om vi inte gör något.

Så hur vill vi nu ha det? Ska vi bara fortsätta att låta denna utveckling eskalera? Ska vi bara stå och se på när vårt land går under och tas över av främlingar? Ska vi bara acceptera att vårt folk sakta går under och ersätts av främlingar? Eller ska vi göra något?

/Tobias Lindberg

Ursprungligen publicerat på Informationskriget.se

Källa:
Västmanlands TR B 4981-16


  • Publicerad:
    2017-02-11 15:52