MÅNGKULTUREN. Syriern Mohammed Maaz som bara några dagar innan jul våldtog en 13-årig flicka på en skoltoalett i Östersund dömdes idag till två månaders fängelse och åtta månades skyddstillsyn. Informationskriget.se har skrivit om domen och dess följder. Uppdaterad

Den idag 19-årige syriern Mohammed Maaz (980104-6831), som den 21 december våldtog en 13-årig flicka på skoltoalett i Östersund, kom idag genom den dom som Östersunds tingsrätt utdelade undan med bara två månader i fängelset. När han har avtjänat tiden i fängelset följer åtta månaders skyddstillsyn, vilket i praktiken innebär ett liv i frihet.

I detta straff ligger även inbakat att han även dömdes för sexuellt utnyttjande av barn då han under Lucia hade sexuellt umgänge med en 14-årig flicka.

Våldtäkten på skoltoaletten i Wargentinskolan, som Jämtlands gymnasium heter, handlade inte om ett frivilligt samlag som sedan bara kallas för våldtäkt för att sexuellt umgänge med underårig räknas som våldtäkt enligt det svenska rättssystemet, utan detta var verkligen en riktig våldtäkt, där gärningsmannen tvingade sig på flickan mot hennes vilja. Gärningen hade räknats som våldtäkt även om flickan hade varit äldre, vilket framgår av både åtalet och av domen.

Ur åtalet:

”Mohammed Maaz har den 21 december 2016 på Wargentinskolan i Östersund genomfört vaginalt och analt samlag med den då trettonåriga målsäganden samt fört in sina fingrar i hennes underliv. Han har tvingat målsäganden att tåla de sexuella handlingarna genom våld, vilket bestått i att han – trots att hon bett honom sluta – tryckt henne mot en vägg, mot hennes vilja dragit av hennes kläder, böjt henne framåt och hållit fast hennes höfter. Vidare har, då den äldre och fysiskt starkare Maaz dragit in målsäganden på en toalett till vilken han sedan låst dörren, utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Maaz begick gärningen med uppsåt och hade i vart fall skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.”

Ur domen:

”Hon blev rädd eftersom Mohammed Maaz är mycket äldre än hon. Hon blev tyst då hon blev rädd och hon höll tillbaka tårarna. Hon bad Mohammed Maaz sluta men att han ignorerade henne och fortsatte samlaget. Efter händelsen berättade hon om vad som inträffat för sin kompis samt för sin syster, som därefter berättade om det inträffade för deras mamma.

[…]

Det kan också konstateras att hon enligt rättsintyget haft skador som överensstämmer med att hon berättat att hon sade till Mohammed Maaz under samlaget att det ”gjorde ont” och att hon därför ville sluta. Hennes skador och agerande efter händelsen styrker hennes berättelse om att samlaget skett i strid med hennes vilja. Det är också uppenbart att den större , äldre och mer erfarne Mohammed Maaz har utnyttjat att MÅA befann sig i en särskilt utsatt situation genom att vara ensam med honom och inlåst på en toalett.”

Förkortningen ”MÅA” i citatet ovanför står för ”Målsägande A”.

När Mohammed Maaz begick de båda sexualbrotten så var han 18 år gammal och fyllde bara lite drygt två veckor efter våldtäkten på toaletten 19 år. Han var sålunda gott och väl vuxen när han begick brotten, men genom att efter gripandet plötsligt börja hävda att han var ett år yngre än vad han hittills hade uppgivit för svenska myndigheter så kunde han kraftigt minska det straff han slutligen fick.

För en som har fyllt 21 år uppgår straffvärdet för Mohammed Maaz gärningar enligt det svenska rättssystemet till två år och sex månaders fängelse, vilket är ett löjligt lågt straff för någon som har våldtagit en 13-årig flicka och haft sex med en 14-åring. Trots det redan låga straffvärdet så ska enligt svensk rätt en 18-åring sedan ha ett ännu kortare straff. Uppe på detta kunde sedan Mohammed Maaz få ytterligare ett kortare straff genom att plötsligt bara uppge en ny ålder som ”råkade” medföra att han hamnade precis under 18 år när han begick de båda brotten.

Enligt tingsrätten:

”För en person som är 17 år vid gärningen brukar straffmätningsvärdet vara ungefär 1/3 av normala straffvärdet för en vuxen person. I det här fallet bedömer tingsrätten att straffmätningsvärdet är omkring 10 månaders fängelse. För en person i Mohammed Maaz:s ålder kan ett fängelsestraff ersättas med skyddstillsyn i förening med ett kortare fängelsestraff. Tingsrätten finner, i likhet med åklagarens uppfattning, att påföljden kan stanna vid en skyddstillsyn förenad med ett kortare fängelsestraff. Mohammed Maaz döms därför till skyddstillsyn i förening med två månaders fängelse.”

Istället för två år och sex månader i fängelse får Mohammed Maaz nu två månader fängelse och åtta månader skyddstillsyn. Skyddstillsyn är i princip att man är fri, med undantaget att man då och då ska infinna sig för samtal och sådant. För de flesta är skyddstillsyn knappt en inskränkning av det vanliga livet. Vidare har redan ungefär en månad avtjänats i häktet, varför tiden i fängelse bara blir ungefär en månad. I mitten av mars är Mohammed Maaz ute igen, lagom tills att våren snart gör sin ankomst och lättklädda flickor börjar röra sig ute igen.

Som det är nu i det svenska systemet så är det olika parter som har bevisbördan för en asylsökandes ålder. I asylprocesser är det den asylsökande själv som har bevisbördan för ett påstående om en ålder under 18 år, medan det i brottmål är åklagaren som har den fulla bevisbördan vad gäller förhållanden som har betydelse i skuldfrågan och rätten som ska bedöma vilken ålder som är mest sannolik samt ta hänsyn till vad som är mest fördelaktigt för den tilltalade när det gäller sådant som har betydelse i påföljdsfrågan.

I fallet med Mohammed Maaz har detta fått till följd att han i asylprocessen har sagt en ålder eller i vart fall inte kunnat göra troligt att han är yngre än så, medan han i brottmålsprocessen i stort sett bara har kunnat påstå en yngre ålder som rättssystemet sedan har fått lov att acceptera eftersom hans påstående inte är uppenbart omöjligt och då rätten inte kan bevisa motsatsen.

Det Mohammed Maaz gjorde för att ”bevisa” sin ålder var att visa ett utdrag från hans familjs släktbok i Syrien där det troligtvis stod att han var född den 1 januari 1999 som han nu påstod. Att ett utdrag ur en släktbok, där det troligtvis går att sudda och ändra rätt lätt innan man kanske tar en kopia av den för att skicka till Sverige, ens beaktas i viktiga fall som detta är skrämmande. I domen poängteras detta genom formuleringen att utdraget ur släktboken ger ”viss bevisning till styrkande” av hans påstående.

Inte heller kan den som vill kontrollera hur övertygande denna ”bevisning” i form av ett utdrag ur släktboken är göra det då domstolen av någon anledning bestämde att sekretessen för dessa handlingar skulle bestå. Motiveringen för detta sägs vara att det skulle kunna skada anhöriga till Mohammed Maaz om uppgifterna kom ut, men det mest troliga är nog att detta ”bevis” är så dåligt att det skulle förlöjliga hela rättssystemet om allmänheten fick se det.

Det otroliga när det kommer till fall som detta, där den tilltalade bedöms ha en ålder enligt rättssystemet och en helt annan ålder enligt alla andra myndigheter, är att åldrarna inte korrigeras samman på något sätt. Utan detta tillstånd tillåts bestå, vilket gör att en person kan få gå på krogen, köpa cigg, köra bil och så vidare, på alla sätt leva som en vuxen man, men om han sedan våldtar eller begår andra brott så räknas han plötsligt som ett barn igen.

Så är exempelvis fallet med Mahaer Alqalisi från Jemen som våldtog en 13-årig flicka på marken i en park i Mariestad i april förra året. Han var 19 år när han begick brottet, men började efter att han blev gripen påstå att han bara var 16 år, vilket gjorde att han dömdes för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt av barn och att han slapp fängelse. Det enda han uppvisade i rätten var ett pass från Jemen, vilket i praktiken var ett papper som personal från Nationellt Forensiskt Centrum som Informationskriget.se samtalade med intygade att de var väldigt lätta att förfalska.

I allt som hade med rättsprocessen för våldtäkten i Mariestad så räknades Maher Alqalisi som att han hade varit 16 år när den begicks. Om han skulle begå ett brott idag så skulle han räknas som en 17-åring, men ändå så är han 20 år gammal enligt sitt personnummer och på alla andra relevanta sätt.

Med det system vi har nu så gäller detta för i princip alla nyanlända. De kan gå efter en ålder ända tills de åtalas för ett brott. Då påstår de bara att de är yngre än de har sagt tidigare och får därmed en mildare påföljd eller som i vissa extrema fall blir helt frikända. Detta är en otroligt allvarlig brist i vårt rättssystem som måste åtgärdas omedelbart.

Ett annat problem är att många domstolar verkar vilja framställa de tilltalade om de är nyanlända i så bra dager som möjligt. Domen mot Mohammed Maaz är ett bra exempel på detta, där rätten försöker sig på konststycket att både förklara honom skyldig till våldtäkt mot barn samtidigt som de gör det på ett sätt som framställer honom i så bra dagar som det bara går med tanke på omständigheterna. En sak de gör detta på är att de helt utelämnar att den 13-åriga flickan inte bara blev våldtagen vaginalt, utan också analt. Inte ett ord nämns om detta trots att det finns med i åtalet och trots att det skulle göra det ännu tydligare hur hänsynslös Mohammed Maaz är som gör så mot en 13-årig flicka.

Att så få åklagare yrkar på utvisning är ytterligare ett problem. I detta mål var det åklagaren Märta Warg, som bor på Frösön utanför Östersund, som inte hade yrkat på att Mohammed Maaz skulle utvisas från Sverige. Detta trots att han utgör en fara för svenska flickor och att hon bedömde att straffvärdet för brotten låg på ett års fängelse, detta trots att han med största sannolikhet var 18 år gammal och hade mindre än en månad kvar till 19-årsdagen när han begick våldtäkterna och detta trots att kriget i Syrien troligtvis befinner sig i sitt slutskede.

Märta Warg har annars profilerat sig som särskild engagerad i våldtäktsfall som hon i en intervju med Länstidningen i Östersund säger är ”viktiga att prioritera”. I samma intervju säger hon också att hon hoppas att den ökande anmälningsfrekvensen vad gäller våldtäkter beror på att de som anmäler har ”förtroende för rättssystemet”.

Åklagare Märta Warg tyckte inte att pedofilen Mohammed Maaz behövde utvisas efter avtjänat ”straff”.

Något som visas om och om igen i olika domar är att nyanlända får otroligt milda straff för sådant de gör. Två månader fängelse för en syrier som drar in en trettonåring på en toalett och våldtar henne. Skulle en etnisk svensk göra samma sak så blir straffen alltid mycket hårdare.

En annan jämförelse för att blixtbelysa hur tokigt vårt rättssystem är: Att dra in en 13-årig flicka på en toalett och våldta henne ger två månader i fängelset, medan att publicera en artikel med ordet ”negerpappa” i rubriken också gav två månaders fängelse för Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland.

Att Mohammed Maaz som har visat sig ha en förkärlek för underåriga flickor inte utvisas från Sverige är ett stort misstag som kan drabba fler svenska flickor i framtiden. Den som vill se bevisen för hans böjelser bör läsa detta inlägg.

Slutligen det viktigaste, att föräldrar måste börja tänka på vad deras barn gör på Facebook och andra sociala medier. Vad de gör i skolan och på fritiden. Vilka de träffar. Vi vuxna måste ha koll på vilka personer det är som på olika sätt söker kontakt med våra barn. Detta är särskilt viktigt för de som har döttrar eftersom flickor och unga kvinnor ofta får uppmärksamhet från män som är mycket äldre än dem själva.

Frågan vi svenskar bör ställa oss är, vill vi ha sådana här människor springande fria i vårt samhälle? Ska vi acceptera ett rättsväsende som inte bättre kan skydda oss och våra barn? Vi vet att människor från Mellanöstern och Afrika har en otroligt överrepresentation när det kommer till vålds- och sexualbrott, vilket jag har skrivit om i texten ”Vad som måste göras”, där jag även har länkar till forskningen och statistiken som bevisar detta, så varför accepterar vi att så många av dem kommer hit?

Självklart är den enda hållbara lösningen att vi stoppar massinvandringen och sedan repatrierar den absoluta majoriteten av alla som har anlänt hit de senaste 40 åren, men tills det är uppnått så måste vi ha bättre koll på våra barn. Och vi måste lära dem att riskerna är större om man umgås med invandrare, speciellt de med ursprung i Mellanöstern och Afrika.

Uppdatering 28 januari 2019. Mohammed Maaz har nu bytt namn till André Maaz och bor nu på Bäckgårdsvägen 51 i Vårby utanför Stockholm. I december 2017 dömdes Maaz till skyddstillsyn för stöld och i november 2018 sökte han bistånd enligt socialtjänstlagen vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Ursprungligen publicerat på Informationskriget.se

Källor:
Östersunds tingsrätt 3095-16 Dom
Efter barnvåldtäkten lade han upp denna glada bild på sig själv
Misstänkte barnvåldtäktsmannen fri i väntan på dom
”Viktigt att prioritera våldtäktsutredningar


  • Publicerad:
    2017-02-07 22:30